Računari

Pojačani i prošireni cyber napadi na portal Vlade CG kao i više drugih portala

Portal Vlade (www.gov.me) i portali i podportali više državnih organa Crne Gore, kao i portali pojedinih crnogorskih medija bili su ponovo u četvrtak 16. i u petak, 17. februara 2017. izloženi seriji cyber napada pri čemu su juče i danas napadi prošireni kako po obimu – napadnuti su i portali nekih crnogorskih medija, tako i po vrsti – pored DDoS napada pokrenuti su i TCP Flood i ICMP Flood napadi.

“Nadležne službe u Crnoj Gori u saradnji sa kolegama iz partnerskih zemalja identifikovale su servise sa kojih napadi potuču i rade na lociranju i identifikovanju napadača. Javnost će o rezultatima biti pravovremeno informisana”, poručuju iz Vlade.

Crnogorski portali i mrežna infrastruktura prvi put su na ovaj način napadnuti na dan parlamentarnih izbora, 16. oktobra 2016. godine da bi napadi bili nastavljeni narednih dana.

“Nova serija napada započela je u srijedu, 15. februara 2017. godine u 11:15. Konstantni napadi trajali su do 19:30. Napadi su ponovljeni 16. februara od 09:00. Ova serija napada bila je prvenstveno usmjerena na portal Vlade Crne Gore kao i na sistem zaštite portala Vlade. Ovog puta napadači su primjenili tzv. TCP Flood i ICMP Flood napade, koji nisu kao u prethodnim situacijama opterećivali linkove, već su upućivali velike pakete podataka (1.000 paketa u sekundi) čime su pojedine servise učinili nedostupnim. Istovremeno je napadnut i javni DNS (Domain Name Server). Napadači su promijenili tip napada nakon što su ogromnim brojem zahtjeva zagušili linkove”, objašnjavaju u Vladi.

Napadi su, ističu u Vladi, odbijeni oko 15:00.

“Danas je pokrenuta nova serija napada nalik onima prethodnih dana, s tim što je većina napada brzo odbijena i sistem je uglavnom funkcionisao stabilno”, naglašavaju u Vladi.

Od 16. februara napadi su, pored portala Vlade i državnih organa, usmjereni i na server elektronske pošte državnih organa kao i na portale pojedinih medija u Crnoj Gori kojima je zbog toga bio onemogućen pristup.

“Obim i raznovrsnost napada kao i činjenica da su preduzeti na visokostručnom nivou ukazuje da je riječ o osimišljenoj i sinhronizovanoj akciji. Činjenica da su napadnuti portali Vlade Crne Gore i državnih organa, serveri elektronske pošte državnih organa kao i pojedinih crnogorskih medija, kako je to učinjeno i na dan parlamentarnih izbora 16. oktobra 2016. godine, budi sumnju u motive napada čiji je cilj onemogućavanje plasiranja informacija crnogorskoj i inostranoj javnosti”, kazali su u Vladi.

Send this to a friend