Love & Sex

Pametni muškarci se lakše žene

Loša vijest za vječite neženje – odluka o stupanju u brak ima veze sa inteligencijom, a pametni muškarci su skloniji zavjetovanju na vječnu ljubav od onih s nižim koeficijentom inteligencije.

Bar tako tvrde finski i američki naučnici koji su željeli da ustanove kako inteligencija muškarca utiče na to da li će se oženiti i koliko će godina biti u braku.

Obimna studija u kojoj su ispitivani prihodi, socijalni status i inteligencija čak 190.000 muškaraca pokazala je da pripadnici jačeg pola s visokim koeficijentom inteligencije imaju više vjerovatnoće da se u budućnosti ožene.

Nije svejedno ni koja je inteligencija u pitanju. Ispitivane su tri: logička, koja se odnosi na rješavanje i razumijevanje kompleksnih problema, numerička, koja podrazumijeva matematički pristup rješavanju problema i verbalna, kod koje je akcenat na riječima.

Istraživanje je pokazalo da ispitanici s visokim nivoom verbalne inteligencije imaju najviše šansi da stanu na ludi kamen.

Inteligentniji muškarci imaju više šansi da ostanu u braku i četiri godine poslije vjenčanja, bez obzira na tip inteligencije.

Jedan faktor je, ipak, važniji od inteligencije – novac. Pa tako, bogataši su skloniji ženidbi od pametnih muškaraca.

Send this to a friend