Love & Sex

Provjerite odnos sa partnerom: Da li ste prošli svih sedam faza?

Zaljubljujemo se brzinom svjetlosti i kao da sjutra ne postoji, sve vrijeme provodimo skupa. Nismo se ni okrenuli, a već počinjemo da pravimo planove za zajednički život. A onda jednako brzo kao što smo počeli, prekinemo. I ne patimo dugo, nego se opet sa jednakom strašću bacimo na novu ljubav. Haotično, impulsivno, bez razmišljanja, jer takva je ljubav, zar ne? Pa ne baš.

Svaki odnos je priča za sebe, ali stručnjaci ističu da postoji preporučen zdrav način građenja veze sa sljedećim fazama:

1. Zaljubljenost – Faza idealizacije partnera i simbioze

2. Osvješćivanje – Rušenje idealizacija i nekonstruktivni konflikti

3. Vezivanje – Uživanje u uzajamnosti, uz osjećaj da nešto nedostaje

4. Borba sa iskušenjima – Iskušenje da se partneri vrate samačkom životu

5. Rast i stabilnost – Osjećaj sigurnosti, veza je snažna i iskrena

6. Kriza i oporavak – Razvijanje sposobnosti opraštanja grešaka

7. Kompletno povjerenje – Prepuštanje, sigurnost, povjerenje

Send this to a friend