Pišete da volite glumce koji ne mistifikuju svoj poziv. Čini li vam se da u svemu danas ima previše mistifikacije, da se više priča o poslu, nego što se radi?

“Mistifikacija je postala sastavni dio ovog posla. Svjedoci smo nastajanja mase predstava za koje, čini mi se, ni sami autori ne znaju reći šta su htjeli da kažu. Ipak, uvijek se nađe kritičar (ili više njih) koji su oduševljeni “slobodom izraza, energijom kojom predstava zrači, skrivenim metaforama …” i ostalim sredstvima koje “obična publika” ne razumije. Ovoj “običnoj publici” je malo nezgodno što ne razumije pa se ućuti i kaže – “to je sigurno neki viši nivo umjetnosti”. Danas, nažalost, uglavnom imamo samo dvije opcije u umjetnosti – mistifikacija ili najjeftinije podilaženje”.

Ima li u mlađoj generaciji majstora “glume bez znojenja”, kako ste opisali Boru Todorovića? Ili se nekako previše “glumi”?

“Bojim se da je generacija glumaca Bore Todorovića veoma visoko postavila ljetvicu i da skokovi preko nje dugo nisu nikome polazili za rukom. Osjećam da kod mlađih glumaca postoji velika želja da od svake replike koju izgovore pokušavaju da naprave “legendarnu”. To je polazilo za rukom majstorima koji se nisu previše trudili i nisu izgarali u svojoj ambicioznosti. To je toj generaciji davalo taj šarm – “Nesvjesnost svoje veličine”.