Muzika film i TV

Kako je nastao legendarni hit Ena

Slavni muzičar Darko Rundek, osvrnuo se na svoju višedecenijsku karijeru i otkrio kako je kao student, odustao od obrazovanja za reditelja, i posveitio se muzici.

“Na svoju karijeru gledam kao na nešto što još uvijek traje. Kretala se po svojoj prirodnoj logici, onako kako je bilo moguće u datim okolnostima. Plan nisam imao, čak sam zazirao od njega. Moja namjera da budem pozorišni režiser bila je relativno kratkog vijeka. Kad sam došao na Akademiju mislio sam postati filmski režiser, ali me vibrantna alternativna pozorišna scena u tom trenutku privukla sebi, ali nisam znao da li kao glumca ili kao režisera. Tokom studija sam se sve više bavio muzikom, jer se ta scena počela otvarati i počeo sam uviđati da mi baš ne ide rad s glumcima. Radio režija, koja je bila i dio mog studija, a uključivala je i iskustvo studija za snimanje, koje sam već počeo sticati baveći se muzikom, pokazala se kao odlično područje rada. Sa velikim zadovoljstvom i priličnim uspjehom bavio sam se radio režijom kao član Dramskog programa Radio Zagreba, sa izuzetnim autorima kao što su, Zvonimir Bajsić, Mladen Rutić, Biserka Vučković, tokom desetak godina”, rekao je Rundek za Buku.

Otkrio je i šta se krije iza čuvenog hita “Ena”.

“Ena je proizvod pjesničke slobode, tako se zove jer se rimuje sa žena. Šejn je ono što cijeli život sanjamo, neka vrsta sjene našeg svakodnevnog iskustva koja nas podsjeća na to da u nama ima i nešto drugo, nešto više i istinitije. Šejn kojeg sam kao dječak upoznao u crtanim romanima je tu samo simbol te čežnje. Borba između Šejna i svakodnevnog mene odvija se od trenutka do trenutka. S vremenom shvatimo da je sloboda unutrašnja stvar i da gotovo iste uloge koje igramo u životu možemo igrati slobodni iznutra ili zarobljeni u ono što smo navikli smatrati sobom.U ovom trenutku na globalnoj razini, iznad borbe za osobnu ili društvenu slobodu, izdiže se borba za opstanak ljudske vrste i života na Zemlji i bunt koji je sada nužan je onaj protiv konzumerizma, uništavanja Prirode u svim vidovima i potraga za novim načinom života usklađenim sa prirodnom cjelinom”, rekao je Rundek.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Send this to a friend