Muzika film i TV Zadužbina je zatražila sudsku zaštitu

Zadužbina Milana Mladenovića se ograđuje od Konkursa EKV: Tvoja pjesma

Zadužbina Milana Mladenovića je, kao jedini legalni i pravni naslednik zaostavštine Milana Mladenovića, zaštitila žigove EKV i Ekatarina Velika u Zavodu za intelektualnu svojinu.

S tim u vezi, Zadužbina Milana Mladenovića je jedina institucija koja ima prava da koristi nazive i žigove EKV ili Ekatarina Velika prilikom organizacije događaja iz oblasti kulture, takmičenja, konkursa i dodjela nagrada na kojima se zvanično koristi Milanovo ime i ime grupe.

Zbog sve češćeg korišćenja Milanovog imena i naziva EKV u razne svrhe i od raznih organizatora, Zadužbina je zatražila sudsku zaštitu pred nadležnim sudovima od svih koji neovlašćeno koriste i ime grupe i Milanovo ime. Svim raspoloživim pravnim i sudskim sredstvima će se usprotiviti svakome ko ih i u budućnosti bude zloupotrebljavao.

“Iskreno nam je žao što se mladi umjetnici, kojima svakako treba podrška u razvoju karijere, dovode u zabludu konkursima koji zloupotrebljavaju lik i djelo Milana Mladenovića. Jesmo za to da se konkursi raspisuju i jesmo za to da se pomogne muzičarima i umjetnicima. Ali nikada nećemo biti za zloupotrebu nasleđa Milana Mladenovića, njegovog umjetničkog i intelektualnog integriteta. Kao Zadužbina koja je fokusirana na očuvanje nasleđa, a u skladu sa pravima i obavezama koji su nam dati, iskoristićemo sva pravna sredstva da spriječimo neovlašćenu komercijalizaciju pojedinaca na račun Milana Mladenovića”, navodi se u saopštenju.

Zadužbina Milana Mladenovića je nevladina neprofitna organizacija osnovana prema nalogu koji je u svom testamentu ostavila Milanova majka, Danica Mladenović. Zadužbina djeluje u cilju da očuva umjetničku, autorsku i ličnu zaostavštinu Milana Mladenovića. Cilj Zadužbine je i podsticanje umjetničkog stvaralaštva kroz nagradu koja nosi njegovo ime i koja se, počevši od 2019. godine, dodjeljuje na dan Milanovog rođenja, 21. septembra, i to za muzičko djelo od izuzetne umjetničke vrijednosti. Nagrada se sastoji od povelje i novčanog iznosa od 2.000 eura. Nagrada je 2019. godine dodijeljena pjesmi ,,D.E.P.R.A.”, u izvođenju grupe Artan Lili, a 2020. pjesmi ,,Daj mi sve” u izvođenju grupe d r a m.

Send this to a friend