Zanimljivosti Nastala 475. godine u Rimu

Čovjek je čovjeku vuk: Izreka koja je preživjela vjekove

Homo homini lupus је latinski izraz којi znači Čovjek je čovjeku vuk i fokusira se simbolično na tamniju stranu ljudske prirode. Ovaj izraz je prvi koristio, još 475. godine najveći komediograf starog Rima, Tit Makcije Plaut u komediji “Magarci” (Asinaria). Skoro 18 vijekova kasnije engleski filozof Tomas Hobs koristi ovaj izraz u svom djelu “De cive”.

“Magarci” (Asinaria) je komedija Plauta sa elementima farse. Nazvana je prema magarcima koje lukavi rob prodaje, ali novac ne predaje svom starom gospodaru Demenetu, već ga zadržava da bi njime otkupio djevojku za Demenetovog sina Argiripa. U 495. stihu ove komedije prodavac mazgi kaže: “Lupus est homo homini, non homo, quom qualis sit non novit“. U prevodu sa latinskog jezika ovaj izraz znači Čovjek je čovjeku vuk, a ne čovjek, kada ga ne zna (ne poznaje) kakav je.

Hobs preuzima latinski izraz kako bi njime izrazio stanje u društvu u kome vladaju egoistički odnosi. On određuje čovjeka kao egoistično, sebično biće koje gleda samo svoje interese i zato dolazi u sukob sa drugima.  Nikada ljudi neće moći da žive zajedno u harmoničnom odnosu ako se ponašaju samo u skladu sa svojim prirodnim stanjem.

1

avatar
1000
1
0
0
 
1
Bnjj
NAJNOVIJI NAJSTARIJI POPULARNI
Bnjj
Gost
Bnjj

Nažalost u Cg je ta izreka istina

Send this to a friend