Zanimljivosti Legendarni platan na ostrvu Kos

Hipokratovo drvo, mjesto odakle su se širila medicinska znanja

Grad Kos, koji je glavni i najveći grad na istoimenom grčkom ostrvu poznat je po Hipokratovom drvetu, platanu koji se nalazi u centru. Vjeruje se da ga je zasadio utemeljivač savremene medicine Hipokrat prije 2400 godina i da je oko njega okupljao svoje učenike i prenosio medicinska znanja. Ali, vjerovatnije je da je stari platan koji se nalazi na istom mjestu potomak tog drveta i da je zasađen prije nešto više od 550 godina.

Hipokratovo drvo se nalazi na Trgu platana, ispred Zamka vitezova i pored džamije Gazi Hasan, podignute 1776. godine. Blizu drveta nalaze se dva izvora iz otomanskog doba sa arapskim natpisom koji informiše prolaznika da je to voda Hipokrata.

Drvo je tokom godina izdubljeno, a neke grane su podržane metalnom konstrukcijom jer su preteške za oronulo stablo. Obim drveta dostiže 12 metara, a njegov šuplji trup podsjeća na pećinu.

Originalno Hipokratovo drvo osušilo se prije više vjekova, ali Grci vjeruju da jedan od njegovih potomaka raste na istom mjestu. Sjeme ili reznice sa drveta su rašireni širom svijeta. Američki naučnici su od ostataka izvornog platana klonirali jedan primjerak koji je zasađen 14. decembra 1961. godine oko prostorije Nacionalne medicinske biblioteke u Betesdi. Mnogi medicinski fakulteti, biblioteke, ustanove imaju ili tvrde da imaju drveće koje potiče od reznica ili sjemena sa prvobitnog drveta na Kosu.

Legenda kaže da obavezno kada dođete u grad Kos i posjetite Hipokratovo drvo, treba ga dodirnuti da biste imali sreće u životu.

Prema lokalnoj tradiciji, prve nedjelje septembra žene sa ostrva Kos idu na more do izlaska sunca noseći dva grozda, vezu bijelog luka, maslinovu grančicu i list sa Hipokratovog platana koje stavljaju u vodu da ih “okupa 40 talasa”. Zatim dolaze do platana i grle ga, ali pošto je sada ograđen i nepristupačan oko njega naprave krug.

Send this to a friend