Zanimljivosti

Istraživanje pokazalo: Muškarci manje izostaju sa posla

Muškarci manje izostaju sa posla

U zemljama EU broj nedjeljnih radnih sati veći je kod muškaraca, a istovremeno, žene u većoj mjeri izostaju sa posla.

Prema podacima Eurostata za 2021. godinu, najveća razlika u broju radnih sati između muškaraca i žena zabilježena je u Holandiji, gdje muškarci nedjeljno imaju u prosjeku 38,2, a žene 35 radnih sati.

Nešto manja razlika između zaposlenih muškaraca i žena jeste u Irskoj, u kojoj radna sedmica muškaraca traje 39,6 radnih sati, a žena 36,8 sati.

Najmanja razlika između broja radnih sati među polovima je u Rumuniji, Letoniji, Litvaniji i Mađarskoj.

Istovremeno, rekorderi EU po broju radnih sati (više od 40), jesu muški radnici u Rumuniji, Grčkoj, Poljskoj, na Kipru i u Sloveniji.

Žene ne rade više od 40 sati sedmično ni u jednoj EU članici.

Najveći broj radnih sati imaju žene koje su zaposlene u Rumuniji – 39,8, zatim u Bugarskoj, Litvaniji, Letoniji i Sloveniji.

Najkraću radnu nedjelju imaju muškarci u Belgiji – 37,4 sati, a kod žena su to Holanđanke sa 35 sati.

Najveće razlike u EU, kada je u pitanju postotak muškaraca i žena koji izostaju sa posla, u prvom tromjesječju ove godine jesu u Češkoj i Slovačkoj.

U Češkoj je ta razlika čak 10 odstotnih bodova – izostalo je 5,1 odsto muškaraca, a žena 15,1 odsto, dok je razlika u Slovačkoj još izraženija – izostalo je 4,8 muškaraca, a 15,1 odsto žena.

Prema dostupnim podacima, u samo jednoj zemlji EU muškarci izostaju sa posla više nego žene, a ta zemlja je Malta.

Send this to a friend