Zanimljivosti

Jedina zemlja koja ozbiljno shvata dječiju igru i štiti je zakonom

Koliko god odraslima nekad djelovala haotično i neshvatljivo, igra je od velikog značaja za dijete. Međutim, veoma često se prema igri odnosimo kao prema nečemu nevažnom, pa se pri gradnji naselja ne ostavlja dovoljno prostora za igru, a škole opterećuju djecu gradivom nauštrb vremena koje im preostaje za igru. Tada igra postaje luksuz, a znamo šta se dešava sa luksuzom, ne mogu ga priuštiti oni koji nemaju novca.

Ali postoji jedan izuzetak. U državi Vels, koja je u sastavu Velike Britanije, postoji zakon koji nalaže provjeru svakog plana stambene ili neke druge gradnje kako bi utvrdili na koji način će gradnja uticati na dječiju igru. Pored toga, u gradovima čiji budžeti i nisu naročito veliki imaju besplatne centre za igru, gdje je sav materijal za igru doniran, a rad centara se finansira skromnim sredstvima iz gradskog budžeta ili grantovima.

U siromašnim opštinama, gdje jedno od tri domaćinstva živi ispod linije siromaštva, neka djeca ne idu ljeti na odmor, pa im opštinske vlasti organizuju zabavu u njihovom naselju. Na primjer, u gradu Flintšajru organizovali su 70 igraonica na otvorenom svaki dan tokom rasupsta.

UN je dao djeci pravo na igru, ali prva država na svijetu koja je to pretvorila u zakon je Vels.

Sve lokalne vlasti u Velsu moraju obezbijediti dovoljno mogućnosti za igru djeci na svojoj teritoriji, nalaže mjera koju su izglasali parlamentarci u Kardifu 2010. godine. Ovaj zakon podstiče gradske vlasti da pitaju djecu kakve događaje i aktivnosti žele i da onda uvaže njihove želje u godišnjim akcionim planovima. Time je Vels postao prva zemlja na svijetu koja igru shvata ozbiljno.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Send this to a friend