Zanimljivosti

Mapa koja otkriva najveće rasiste u Evropi

Istraživanje o rasnim predrasudama po evropskim zemljama koje je sproveo Univerzitet Harvard trajalo je punih 13 godina, od 2002. do 2015. godine, piše B92.

Studija je pokazala da postoje velike netrpeljivosti prema ljudima iz Istočne Evrope, u čemu najviše prednjači Češka, kao najnetolerantnija evropska zemlja.

Sličnu studiju, koja je objavljena 2015. godine, sprovela je Evropska unija. Istraživanje je obuhvatilo anketu u 28 članica država sa pitanjima o ličnim uvjerenjima, kao i kako bi reagovali da se nađu u raznim situacijama sa pripadnicima manjina.

Nacije poput onih u Velikoj Britaniji, Španiji, Francuskoj, Holandiji, Danskoj i Švedskoj pokazale su se kao najtolerantnije.

Najviše rasnih predrasuda ima u Češkoj, Slovačkoj, Bugarskoj, Grčkoj, Kipru i Litvaniji.

Sajt Indy100 rekonstruisao je dosadašnja istraživanja u pojedinačne mape.

Ispitanici su prvenstveno odgovarali na pitanje sa pripadnicima kojih etničkih grupa bi radili zajedno. U većini evropskih zemalja prvenstveno pristaju na rad sa pripadnicima bijele rase, zatim s Afroamerikancima, Azijcima, pa tek onda s Romima.

Na pitanje da li bi im bilo prijatno da njihova djeca budu u vezi sa pripadnicima nekih od ovih rasa sa “da” je odgovorio najveći broj Šveđana, Francuza, Španaca, Britanaca, Holanđana, dok je odrično odgovorio najveći broj Bugara, Čeha, Slovaka, Litvanaca i Estonaca.

Interesantno je da bi prije pristali na Azijca nego na Afroamerikanca.

Kada je riječ o vjeri, odgovori su slični. Pripadnici većine evropskih zemalja najprije bi radili sa hrišćanima i ateistima, zatim Jevrejima i budistima i tek na kraju muslimanima.

Tagovi

Send this to a friend