Zanimljivosti

Matematičari, srećan vam Dan broja pi

Svakog 14. marta (odnosno 3/14 prema američkom obilježavanju datuma) matematičari slave Dan broja pi – 3,14.

Pi je, inače, odnos obima i prečnika kruga i vrlo je koristan u matematici. Na primjer, kako biste izračunali površinu kruga, dovoljno je da pomnožite pi sa kvadratom njegovog prečnika.

U čast Dana broja pi predstavljamo vam zanimljiv zadatak.

Na priloženoj slici nalazi se četvrtina kruga koja u sebi sadrži dva manja polukruga. Treba da dokažete da crveni segment ima istu površinu kao plavi.

Send this to a friend