Zanimljivosti

Pravo značenje poslovica koje izgovaramo svakodnevno

Šta znače poslovice Radoznalost je ubila mačku, Carpe diem, Krv nije voda, Istina oslobađa i Mi o vuku a vuk na vrata?

Svrha poslovica jeste učenje važnih životnih lekcija. Neke od njih su zaista primjenljive, dok druge nemaju ni izbliza značenje koje ste mislili, već upravo suprotno. Stoga je teško shvatiti poentu nekih.

Vremenom su se mijenjale pa izvorne verzije ne liče na one današnje. Evo nekih često korišćenih poslovica koje izgovaramo i tumačimo potpuno pogrešno:

Radoznalost je ubila mačku

Zapravo: Briga je ubila mačku

Fraza “radoznalost je ubila mačku” služi kao upozorenje onima koji su previše radoznali, za njihovo dobro. Međutim, izvorna verzija ove poslovice je “briga je ubila mačku”, sa naglaskom da briga podrazumijeva zabrinutost. Ovaj izraz je prvi put korišćen u predstavi Every Man in His Humour 1598. godine. Vjeruje se da je u glumačkoj postavi bio i Vilijam Šekspir.

Kasnije je on sam iskoristio ovu famoznu poslovicu u komadu Every Man in His Humour. Originalni izraz je uvršten i u rječnik fraza i poslovica 1898. godine. Naglašeno je kako mačka ima devet života, ali bi mogla sve da ih izgubi zbog svoje brige. U istoj godini, dnevne novine su objavile frazu u obliku koji se danas koristi. Ostala je u tom obliku i često se koristi.

Krv nije voda

Zapravo: Krv vojnika je gušća od vode

Krv nije voda se često koristi i kod nas kao izraz da su porodične veze važnije od ičega drugog na svijetu. Takođe, koristi se kako bi se naznačilo koliko članovi porodice liče jedni na druge, kao i da su im genetske osobine zajedničke upravo jer su u krvnom srodstvu. Međutim, značenje ove poslovice je sasvim drugačije. Izvorno je predstavljalo povezanost između vojnika koji su ratovali zajedno, naglašavajući time kako su oni povezaniji jedni sa drugima više nego sa članovima porodice.

S obzirom na to da su prolivali krv na ratištima zajedno, bili su u ključnim trenucima podrška jedni drugima i time pokazivali povezanost i podršku. Vremenom se poslovica promijenila do današnjeg značenja, iako je ideja ostala ista. Upućuje na to da ste s nekim veoma povezani i da su to neraskidive veze.

Majstor svih zanata, najbolji ni u jednom

Zapravo: Majstor svih zanata

Izvorna verzija ove poslovice je “Majstor svih zanata”. Označava osobu koja je u stanju da uradi mnogo različitih stvari i koja je vješta. Međutim, vremenom je dobila negativno značenje dodatkom nastavka “najbolji ni u jednom”.

Đavo je u detaljima

Zapravo: Bog je u detaljima

Današnja verzija označava greške koje nastaju pretjeranim detaljisanjem. Međutim, starija verzija je glasila: Bog je u detaljima. Značila je da treba obratiti pažnju na male stvari, kako bi se ostvarili značajni rezultati. Često je korišćena u umjetnosti, a uključivala je i Mikelanđelova djela. Ipak, vremenom se promijenila do današnjeg značenja, koje se odnosi na pretjeranu studioznost i detaljisanje, koji ne donose ništa dobro.

Carpe diem

Zapravo: Carpe diem, quam minimum credula postero

Ova latinska poslovica se često koristi i prevodi kao “iskoristi dan”. Međutim, to je tek kraća verzija izvorne poslovice koja označava i budućnost i naglašava kako treba da damo maksimum, kako bismo se pripremili za nju.

Prvi put se pojavila u pjesmama Horacija, koji je motivisao ljude da iskoriste dan. Osnovna ideja je da je zadovoljstvo najvažnija stvar u životu i da zato treba izvući maksimum iz svakog dana. Danas je skraćena verzija ujedno i izostavila dio o budućnosti pa ljudi shvataju da treba da žive svaki dan kao da je posljednji.

Djecu treba gledati, ne slušati

Zapravo: Služavke treba gledati, ne slušati

Apsolutno drugačije značenje od izvornog. Odnosilo se na žene koje su zaposlene da pomažu, a koje treba da ćute i rade. Prvi put je korišćeno u 15. vijeku i označavalo da se “zna mjesto u kući” služavke, kao i nadređenog. Kako su se onda djeca pronašla u priči?

S obzirom na to da mayde označava mladu, neudatu ženu, to je poprimilo kontekst bilo koje žene. Stoga je u određenom trenutku moglo značiti i “djeca”. Riječ ima širok dijapazon značenja pa se čak odnosi i na muškarce u celibatu. Bilo kako bilo, radi se o osobama koje služe samo za gledanje.

Novac je izvor zla

Zapravo: Ljubav prema novcu je izvor svakog zla

Ova fraza je zapravo citirana iz Biblije, a izvorno glasi: “Ljubav prema novcu je izvor zla”. Znači da je zlo prouzrokovano od ljudi koji vole materijalno, ali ne odnosi se samo na novac. Bogatstvo kvari ljude, u smislu kada novac počne da ih kontroliše. Međutim, ukoliko se shvati da je on samo sredstvo i da mi njime upravljamo, onda je moguće živjeti nepromijenjeno.

Istina oslobađa

Zapravo: Isti tekst, ali drugačije značenje

Ova poslovica se često koristi, kako bi se ljudi spriječili da lažu i najčešće se spominje u religioznim krugovima. S obzirom na to da dolazi iz Biblije, u zavisnosti od prevoda, koristi se kako bi vjernike “vratila na pravi put”.

Međutim, izvorna verzija, koja je dosta duža od ove, ne odnosi se na istinu u tom smislu. Predstavlja Isusa, slobodu vjere, što na kraju dovodi do toga da vjera oslobađa.

Mi o vuku, a vuk na vrata

Zapravo: Govoreći o vragu, on se pojavi

Danas se ova poslovica koristi u situacijama kada pričate o nekome, a on se iznenada pojavi. Međutim, originalna verzija iz 1666. godine se odnosila na đavola. Naime, Đovani Torijano, u svojim zapisima spominje kako vraga ne treba spominjati, jer će se na taj način prizvati. Osim toga, odnosilo se i na prizivanje problema.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Send this to a friend