Zanimljivosti talentovani dizajneri umiješali svoje prste

Primjeri kreativnog dizajna koji će vas impresionirati

Ljudi potcjenjuju značaj kvalitetnog dizajna u uspjehu poznatih brendova.

Zamislite, na primjer, kompaniju Apple bez čuvene zagrižene jabuke kao logotipa? Ili McDonald’s bez čuvenih zlatnih lukova? Laica foto-aparate sa drastično drugačijim dizajnom?

Da li bi ovi brendovi bili jednako popularni kao danas da talentovani dizajneri nisu umiješali svoje prste? Vjerujemo da ne bi.

Ovo su neki od najpoznatijih primjera kreativnog dizajna, ali oni, naravno, nisu jedini. Na ovoj stranici Reddit-a gotovo svakodnevno možete vidjeti nove primjere genijalno dizaniranih predmeta, postera i logotipa.

Send this to a friend