Društvo

CGO: Zaposleno deset osoba s invaliditetom

Deset osoba sa invaliditetom sa evidencije nezaposlenih zaposleno je u okviru projekta „Razvojem vještina za bolju zapošljivost osoba sa invaliditetom“ koji Centar za građansko obrazovanje (CGO) sprovodi u saradnji sa kompanijom doo New Page, a uz podršku Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, kaže se u saopštenju ovog centra.

Saradnica na programima Željka Ćetković kaže da je kroz projekat, čiji je cilj poboljšanje zapošljivosti osoba sa invaliditetom kroz neformalnu obuku usmjerenu ka razvoju ključnih kompetencija, radnu praksu i promociju koristi i dobrih praksi zapošljavanja ovih lica unutra same grupe, ali i prema potencijalnim poslodavcima i opštoj javnosti, deset lica sa invaliditetom prošlo dvomjesečno obučavanje u razvoju informatičkih vještina, preduzetništvu, razvoju biznis planova i start-apa, kao i u pisanju i upravljanju projektima finansiranim iz fondova Evropske unije te da su nakon toga započeli radni angažman.

“CGO je kroz intenzivnu komunikaciju sa potencijalnim poslodavcima i sklapanjem ugovora o saradnji sa zainteresovanima obezbijedio zaposlenje za osobe sa invaliditetom kod organizacija civilnog društva, privatnih preduzeća i institucija. Tako se Andrea Pavićević, učesnica projekta zaposlila u doo Arhimed, Ranko Vojvodić u Centar za istraživačko novinarstvo Crne Gore (CIN CG), Tamara Radenović u Agenciju za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama (AZLP), Ivana Radulović u NVO CAZAS, Slađana Stijepović u NVO Green Home, Dragica Vujović u Udruženje paraplegičara Nikšić, Dragan Pejović u doo Moja knjiga, Jupo Babačić u doo New Page, Andrea Rogošić u NVO CGO i Marko Otašević u Instituciju Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore.”

Sposobnosti osoba sa invaliditetom moraju imati prevagu nad barijerama koje nameću različite vrste invaliditeta. Stoga je potrebno uložiti društvene i institucionalne napore kako bi im se omogućilo da daju svoj doprinos društvenom i ekonomskom razvoju, naglašava se dalje u saopštenju i dodaje da   na žalost, nemali broj poslodavaca u Crnoj Gori ne razumije potencijale osoba sa invaliditetom i da je očito neophodno jačati svijest biznis sektora o tome da osobama sa invaliditetom, koje imaju poslovnu sposobnost, daju šansu da se pokažu i dokažu. To uključuje aktivnosti na podsticanju svih institucija, a naročito onih kojima tematika ljudskih prava nije u fokusu rada, te samim tim ne pridaju potreban značaj pravu na zaposlenje i ranjivijim grupama crnogorskog društva.

CGO iskazuje zadovoljstvo što je ostvario i nastavlja saradnju sa desetoro učesnika ovog programa – osoba sa invaliditetom koje prepoznaju značaj radnog iskustva i trude se da povećaju sopstvenu konkurentnost na tržištu rada.

” Nadamo se da će primjer poslodavaca koji učestvuju u projektu „Razvojem vještina za bolju zapošljivost OSI“, prepoznati i slijediti i drugi poslodavci kako bi se u Crnoj Gori stvorila inkluzivna klima za poboljšanje zapošljivosti osoba sa invaliditetom, a samim tim i doprinijelo većoj socio-ekonomskoj uključenosti osoba sa invaliditetom u društvo-poručuju iz Centra za građansko obrazovanje.

Send this to a friend