Betoven- nego šta

Što mislite, da li,,spriječenost“ glasovitog crnogorskog pijaniste i umjetničkog direktora Don Brankovih dana muzike Ratimira Martinovića da, 18. maja, sa Crnogorskim simfonijskim orkestrom održi...

Kultura
Kultura Izvor:

Ubjedljiv utisak

Primičući se završetku još jedne uspješne sezone, Crnogorski simfonijski orkestar priredio je 18. maja koncert pred beogradskom publikom u dvorani Kolarčeve...

Kultura Izvor:

Skinut veo zaborava sa stradiota

Jed­na za­ni­mlji­ve iz­lo­žba u Por­to Mon­te­ne­gru i tri u kom­plek­su Ljet­nji­kov­ca Bu­ća obi­lje­ži­li su ma­ni­fe­sta­ci­ju Noć muze­ja u Tiv­tu. U...

Send this to a friend