Impressum

Portal CdM

Osnivač:
CDM d.o.o.
PIB 02882957

Adresa:
Ulcinjska 7b, Podgorica

Vlasnička struktura:

CDM DOO – 100% udjela Media-Nea D.O.O. Podgorica

Vlasnička struktura Media-Nea – 99,99% udjela First Financial Holdings

Sjedište Media Nea: Ul. 19. decembra br. 5

PIB Media Nea 02842777

Vlasnička struktura First Financial Holdings – 100% udjela Petros Stathis

Sjedište First Financial Holdings: Ul. Ulcinjska br. 3

PIB First Financial Holdings 02628295

Detaljna vlasnička struktura – podaci o licima koja neposredno ili posredno imaju više od 5% udjela u osnivačkom kapitalu, kao i podaci o povezanim licima za Portal CdM nalazi se ovdje.

redakcija:
[email protected]
marketing:
[email protected]

glavni i odgovorni urednik
Boris Darmanović

Send this to a friend