Društvo

Đaci iz Markovića i Lapčića imaće prevoz do škola u Budvi

Opština Budva je za školsku 2018/19 godinu budžetom opredijelila 50.000 eura za realizaciju i sufinansiranje prevoza učenika iz rubnih naselja opštine do osnovnih škola u gradu.

Tako bi tokom naredne sedmice trebalo da bude završen konkurs za izbor prevoznika i da se definišu uslovi pod kojima će se prevoz organizovati iz Pobora, Lapčića i Markovića, s obzirom na činjenicu da ova područja nisu frekventna.

“Potreba za prevozom je objektiva, pokušaćemo da taj problem riješimo kroz jedan konkurs, koji će objediniti redovne i posebne linije. Obuhvatićemo sve one linije na kojima postoje zahtjevi za prevozom, a od septembra će početi da funkcioniše i đački prevoz na terioriji opštine Budva”, istakao je zamjenik sekretara Sekretarijata za komualno stambene poslove.

Sa Svetog Stefana i Pržna učenici se prevoze u redovnom gradskom saobraćaju.

Send this to a friend