Društvo

Djelovi nekoliko opština u ponedjeljak i utorak bez struje

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedeljak i utorak djelovi nekoliko optina biće bez struje.

Ponedjeljak

Podgorica

– u terminu od 08 do 16 sati: ul. Slavonska, Dragoljuba Milačića, Hercegnovska, Andrijevička, Danilovgradska, Ive Andrića, Vita Nikolića i Ludviga Kube;

– u terminu od 08 do 16 sati: Dom zdravlja na Koniku, naselje oko njega i Brežine;

– u terminu od 08 do 18 sati: dio ul. Boška Buhe, ul. Vilotija Blečića, ul. Krsta Popivode i Đura Čagorovića;

– u terminu od 08 do 16 sati – zgrade na uglu Dalmatinske i ul. Đoka Mireševića i dio Dalmatinske ulice;

– u terminu od 08 do 15 sati – dio Ponara.

Danilovgrad

– u terminu od 07:30 do 15 sati – Stanjevića Rupa.

Cetinje

– u terminu od 08 do 18 sati: Zagrablje, Romi, Savatrans, Kasomi, Konak Muhadinovića, benziska pumpa – Očinići, Očinići, Borišići, Vrela, Ugnji, Golijan, Obzovica, Prekornica i Gluvi Do;

– u terminu od 08 do 17 sati: Šinđon, Pod Uba, Drušići, Prevlaka, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Karuč, Cerov Pod, Kraće Do, Dodoši, Žabljak Crnojevića, Kokošice, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Dobrska Župa, Đalci i Božija Voda.

Tuzi

– u terminu od 07:30 do 17 sati: Ramza Ćaf, Spinja, Gornje i Donje Drume, Vitoja, Božaj, Kremza i granični prelaz Božaj (kratkotrajni prekidi u napajanju u trajanju do 30 minuta);

– u terminu od 07:30 do 17 sati: Skorać, Arza, Barlaj, karaula – Jagoda, Helnica, Nabom i Traboin;

– u terminu od 09 do 17 sati – dio Dinoše (Planinica).

Nikšić

– u terminu od 08:30 do 15 sati – Lipova Ravan;

– u terminu od 09 do 15 sati – Balosavi;

– u terminu od 08 do 17 sati: Glibavac, Gornje Polje, dio Rastovca, dio Vidrovana, kaptaža – Vidrovan;

– u terminu od 09 do 15 sati: Bulevar Vuka Mićunovića, ul. Stojana Kovačevića, Meander, ul. Gavrila Principa, ul. Vuka Lopušine, dio Mušovine i Željeznička kolonija;

– u terminu od 17 do 20 sati: ul. Novaka Ramova, Bulevar Vuka Mićunovića, ul. Karađorđeva i Trg Slobode.

Plužine

– u terminu od 08:30 do 15 sati – Orah.

Kotor

– u terminu od 08 do 17 sati – Krivošije i Dragalj;

– u terminu od 10 do 14 sati – Grbalj i Lastva Grbaljska.

Tivat/Kotor

– u terminu od 05 do 06 sati – kompletno područje tivatske opštine, od Lepatana do Gradiošnice, Krtoli, Obala Đuraševića, Radovići, Krašići, kao i Grbalj – industrijska zona, Donji i Gornji Grbalj i Radanovići u kotorskoj opštini.

Bar

– u terminu od 07:30 do 18 sati – Gornje Rutke;

– u terminu od 08:30 do 15 sati: ul. Jovana Jovanovića Zmaja, ul. Gavrila principa, ul. Anta Đedovića, ul. Nikole R. Lekića, ulica Četvrte proleterske crnogorske brigade, Omladinska ulica, ul. Prve bokeljske brigade, ul. Bratstva i Jedinstva, naselje Novi Pristan i ul. Anta Đedovića u Šušnju;

– u terminu od 08 do 17 sati: Gluhi Do, Limljani i vodovodne pumpe Malo i Velje oko;

– u terminu od 09 do 15 sati – Popovići kod Nadbiskupije i Rena.

Ulcinj

– u terminu od 09 do 12 sati: Donji i Gornji Štoj, Sv. Nikola i Ada Bojana;

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Gornje Mide, dio Totoša, Bijela Gora, Otrantkomerc, Bratica, Salč, Valdanos, Mavrijan, Ulcinjske Krute i Kruče;

– u terminu od 10 do 14 sati – kompletno područje Vladimira i Ostrosa sa okolnim selima;

– u terminu od 08 do 15 sati – Gornji Kravari i dio pristana kod Bella viste.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 16 sati: Mijakovići, Kosanica, Brenta Petrović, Paćevina, repetitor – Mrčajevac, Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno, Pušonjski Do, Čavanj, Selac, Premćani, Bandijer, Vaškovo, Pandurica, Kotlajići, Bare Visibabe, Krupice, Potpara, Rzav, Gusino Brdo, Bitine, Palež, Zaglavak, Lever Tara, Glibaći, Jovići, Meki Do, Pupović, Zasada, Morajice, Jelov Panj, Kolijevka, Slatina, Kalušići, Ograđenica, Repetitor Kutuša i Đurđevića Tara;

– u terminu od 08 do 17 sati – Otilovići;

– u terminu od 08 do 15 sati – Crnobori.

Žabljak

– u terminu od 08 do 17 sati: Borje, Šumanovac, Hotel „Polar star“ i Ninkovići;

Šavnik

– u terminu od 09 do 15 sati – Godijelja.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 12 sati – Metanjac i Brzava;

– u terminu od 09 do 15 sati – Reljin Kamen, Marinkovići, Nedakusi, Barice i Pripčići;

– u terminu od 07:30 do 18 sati – Donje Dobrinje;

– u terminu od 12 do 15 sati – Gornje Dobrinje.

Kolašin

– u terminu od 09 do 14 sati: Lug, Rogobore i Babljak.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 15 sati – Planinica.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Petnjik, Dapsići, Tmušiće, Batuni, Ranč, Mršina Bara, Planinski prevoj – Lokve, Donja Rženica, Zagorje, Kaludra, Rovca i Lisijevo Polje;

– u terminu od 08 do 18 sati: Vinicka, Navotina, Rijeka Marsenić, Šekular, Lukin Vir i Trepča.

Andrijevica

– u terminu od 09:30 do 10:30 sati: Peovac, Oblo Brdo, Kralje, Sjenožete, Gnjili Potok, Trešnjevik i katuni Štavna, Rudo Brdo i Gradišnica;

– u terminu od 08 do 14:30: dio sela Trešnjevo, Bojovići, Božici, Poda, Kuti, Cecuni, Jošanica, Dulipolje, Konjusi, MHE Bradavac, Gračanica, Gornje Luge, Ulotina i Zorići i dio sela Seoce.

Plav

– u terminu od 09 do 14 sati: dio sela Hakanje, Vojno Selo i Buđevice.

Rožaje

– u terminu od 09:30 do 14 sati – dio sela Seošnica.

Obavještenje o planiranim prekidima za 16. jun

Utorak

Podgorica

– u terminu od 08 do 16 sati: ul. Slavonska, ul. Dragoljuba Milačića, Hercegnovska ulica, Andrijevička ulica, Danilovgradska ulica, ul. Ive Andrića, ul. Vita Nikolića i ul. Ludviga Kube;

– u terminu od 08 do 16 sati: Dom zdravlj na Koniku, naselje oko njega i Brežine;

– u terminu od 08 do 18 sati: dio ul. Boška Buhe, ul. Vilotija Blečića, ul. Krsta Popivode i Đura Čagorovića;

– u terminu od 08 do 16 sati: zgrade na uglu Dalmatinske i ul. Đoka Mireševića i dio Dalmatinske ulice.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati – Gornji Zagarač;

– u terminu od 07:30 do 17 sati: crpna – Grlić, Bjelusi, Ćurilac, Lazine, Kopito Petrovića, Šimšić, Tomaševići, Begovine, Gruda GSI, Zip, Lazarev Krst, Jabuke, Donji i Gornji Zagarač, Povrhpoljina, Đeđezi, Malenza, Markovina i Bandići.

Cetinje

– u terminu od 08 do 17 sati: Oćevići, Zaćir, Dubova, Ćeklin, Strugari, Markov Do, Bokovo, Đinovići, Kosijeri, Dobrsko Selo,Ulići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići.

Nikšić

– u terminu od 08:30 do 15 sati: Dabovići, Povija, Ostrog, Norin, Stubički Kraj i Jovan Do;

– u terminu od 08:30 do 16 sati – Vraćenovići;

– u terminu od 09 do 15 sati: Bulevar Vuka Mićunovića, ul. Stojana Kovačevića, Meander, ul. Gavrila Principa, ul. Vuka Lopušine, dio Mušovine i Željeznička kolonija;

– u terminu od 09 do 15 sati – Praga;

– u terminu od 08 do 17 sati: Glibavac, Gornje Polje, dio Rastovca, dio Vidrovana i kaptaža – Vidrovan;

– u terminu od 10 do 11:30 sati – ŠIK Javorak i dio Grebica.

Plužine

– u terminu od 08:30 do 15 sati – Trsa.

Kotor

– u terminu od 08 do 17 sati – Krivošije i Dragalj;

– u terminu od 10 do 14 sati – Radanovići (centar).

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati – Đerane;

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Gornje Mide, Vladimirske Krute i Bojke;

– u terminu od 08 do 15 sati – Gornji Kravari i dio pristana kod Bella viste.

Bar

– u terminu od 07:30 do 18 sati – Gornje Rutke;

– u terminu od 08:30 do 15 sati: ul. Jovana Jovanovića Zmaja, Gavrila principa, ul. Anta Đedovića, ul. Nikole R. Lekića, ul. Četvrte proleterske crnogorske brigade, Omladinska ulica, ul. Prve bokeljske brigade, ul. Bratstva i Jedinstva, ul. Anta Đedovića i naselje Novi Pristan u Šušnju;

– u terminu od 09 do 15 sati – Popovići kod Nadbiskupije i Rena.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati: Mijakovići, Kosanica, Brenta Petrović, Paćevina, Repetitor Mrčajevac, Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno, Pušonjski Do, Čavanj, Selac, Premćani, Bandijer, Vaškovo, Pandurica, Kotlajići, Bare Visibabe, Krupice, Potpara, Rzav, Gusino Brdo, Bitine, Palež, Zaglavak, Lever Tara, Glibaći, Jovići, Meki Do, Pupović, Zasada, Morajice, Jelov Panj, Kolijevka, Slatina, Kalušići, Ograđenica, repetitor – Kutuša i Đurđevića Tara;

– u terminu od 08 do 17 sati – Otilovići i Meljak.

Šavnik

– u terminu od 09 do 15 sati – Godijelja.

Žabljak

– u terminu od 08 do 17 sati: Borje, Šumanovac, Hotel „Polar star“ i Ninkovići.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 15 sati: Crnča, Radulići, Ivanje, Godijevo, Goduša, Vrbe, Vrh, Sipanje, Ličine, Sušica, lazovići, Osmanbegovo selo, Dupljaci, Đalovići, Lijeska Breza, Stožer, Medanovići, Ribarevine, Babića brijeg i Vrh;

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Čokrlije Cerovići, Muslići, Selakovići, Ujniče, Donje i Gornje Grančarevo, repetitor – Grančarevo, Tomaševo, Tomaševo – Vojo Rakočević, Skočigorina, Drndari, Glibavac, Potrk, Obod, Žaljevo, Gornja i Donja Lijeska, Galica, Sokolac, Šljemena, Pisana Jela, Kameno Polje, Džukeljska Jama, Barice Škola i Reljin Kamen.

Kolašin

– u terminu od 09 do 14 sati – Mateševo.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 14 sati – Kaludra.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Petnjik, Dapsići, Tmušiće, Batuni, Ranč, Mršina Bara, Planinski prevoj – Lokve, Donja Rženica, Zagorje, Kaludra, Rovca i Lisijevo Polje;

– u terminu od 07:30 do 18 sati – dio planinskog katuna Jelovica i dio sela Trepča;

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati – dio sela Gračanica i Konjuhe (Brod);

– u terminu od 08 do 14:30 sati: Peovac, Oblo Brdo, Kralje, Sjenožete, Gnjili Potok, Trešnjevik i katuni Štavna, Rudo Brdo i Gradišnica.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati – dio sela Bašča.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati – Jara.

Send this to a friend