Društvo

JPNPCG usvojio Izvještaj o radu za “Bajo Sekulić“

Upravni odbor Javnog preduzeća za nacionalne parkove Crne Gore je na današnjem sastanku usvojio Odluku o usvajanju Izvještaja o radu za Solanu „Bajo Sekulić“ u Ulcinju za period od septembra 2016. do avgusta 2017. godine, koji se odnosi  na ključne aktivnosti koje je JPNPCG sprovelo na ovom području u cilju očuvanja, zaštite i unaprjeđenja biodiverziteta.

Takođe, UO je usvojio Odluku o obrazovanju Savjetodavnog tijela za Ulcinjsku solanu kao radno tijelo Upravnog odbora.

Naime, sastanak je održan zbog razmatranja i donošenja odluka o ključnim pitanjima upravljanja.

Nakon usvajanja Zapisnika sa prethodne dvije sjednice, UO je upoznat sa Statusom realizacije zaključaka sa prethodnih sjednica i konstatovao potrebu njihove pune implementacije.

Podsjećamo,  počev od 2015. godine, zakupac cjelokupne imovine privrednog društva AD Solana „Bajo Sekulić“ je u stečaju, kao i da je septembra iste godine JPNPCG pokrenulo inicijativu o formiranju Savjetodavnog tijela za solanu.

“Imajući u vidu da UO odlučuje o obrazovanju radnih tijela, u ovom slučaju se upotpunjava ranije osnovano Savjetodavno tijelo članovima iz drugih institucija kako bi se doprinijelo efikasnijoj saradnji na zaštiti, razvoju i promociji prostora Solane”, kazali su na sastanku.

Na Sjednici se, takođe, UO upoznao sa Izvještajem nezavisnog revizora za 2016. godinu.

U vezi sa Informacijom o realizaciji projekata koji se finansiraju iz sredstava Kapitalnog budžeta, istaknuto je da je potrebno forsirati dinamiku realizacije istih i puno poštovanje zadatih rokova.

B.M

Tagovi

Send this to a friend