Društvo

Koordinacijom centralnih i lokalnih vlasti do inkluzije Roma

Foto: PR Centar

Program ROMACTED doprinijeće boljoj socijalnoj inkluziji romske i egipćanske (RE) zajednice na lokalnom nivou, a u daljem periodu neophodno je unaprijediti koordinaciju između centralnih i lokalnih vlasti, kao i civilnog sektora, ocijenjeno je na prvom panelu „Mogućnosti za socijalno uključivanje romske zajednice – od nacionalnog do lokalnog nivoa“, u okviru konferencije ROMACTED-Promovisanje dobrog upravljanja i osnaživanja romske zajednice na lokalnom nivou.

Izvršni direktor nevladine organizacije Mladi Romi, Samir Jaha, istakao je da je cilj projekta uspostavljanje kvaltetne i konstruktivne saradnja sa svim opštinama, da bi ih upoznali sa problemima i potrebama romske zajednice, kako bi se oni lakše riješili.

„Dobro je što imamo uključene opštine u kojima do sada nije bila organizovana romska zajednica i nije bila dovoljno glasna, prije svega mislim na Bar i Ulcinj. Kroz ovaj projekat ćemo omogućiti da se redovno sastajemo sa svim ljudima iz opština, kao i sa ljudima iz romske zajednice i izuzetno je važno da razmjenjujemo informacije“, kazao je Jaha.

On je rekao da su očekivanja njegove organizacije da, kroz Romacted program, bude usvojen Akcioni plan.

„U određenim opštinama je već usvojen lokalni akcioni plan, poput Opština Nikšić i Tivat, dok je u drugim opštinama u toku faza implementacije. Bilo bi dobro da tim, koji je radio na izradi lokalnog akcionog plana, istovremeno i sprovodi akcioni plan, odnosno vrši monitoring, kao što je to slučaj na nacionalnom nivou“, poručio je Jaha.

Naveo je da, prema istraživanjima NVO Mladi Romi, romskim porodicama sa primorja, kojih je, kako je rekao, više od 170 i koje žive u Crnoj Gori duže od 50 godina, prijeti rizik od iseljenja.

Generalni direktor Direktorata za unaprjeđenje i zaštitu prava manjinskih naroda u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, Leon Đokaj, kazao je da su evidentirana poboljšanja u oblasti obrazovanja, kada je u pitanju romska populacija.

„Zabilježen je veći broj djece koja se upisuju u predškolske ustanove, u osnovnim i srednjim školama, kao i na fakultetima. Broj dječaka i djevojčica, pripadnika RE populacije, koji napuštaju školovanje je opao“, naveo je Đokaj.

On je istakao da romsko pitanje nije samo romsko već, kako je pojasnio, crnogorsko i evropsko pitanje.

„Kada govorimo o integracijama, ne možemo pričati o integracijama samo jedne zajednice, to je pitanje za sve nas“, kazao je Đokaj.

On je rekao da u Crnoj Gori postoji politička volja da se pitanje integracije RE populaciji riješi, te da bi trebalo unaprijediti koordinaciju između centralnih i lokalnih vlasti, poboljšati saradnju sa civilnim sektorom, kao i sa Romskim savjetom.

“Naša težnja jeste poboljšanje situacije na terenu“, ocijenio je Đokaj.

Predstavnik Zajednica opština Crne Gore, Saida Čikić, navela je da lokalne samouprave imaju vrlo važnu ulogu u unapređenju položaja Roma.

„Zajednica opština, kroz zastupanje zajedničkih, utvrđenih interesa svojih članica, radi na razvoju i unapređenju lokalne samouprave i efikasnijem obavljanju njihovih nadležnosti u interesu lokalnog stanovništva“, rekla je Čikić, pojasnivši da je model Akcionog plana, koji je pripremila zajednica opština, usklađen sa međunarodnim dokumentima.

Poručila je da se društvo mora ponijeti odgovorno prema romskoj populaciji.

„Romi ne smiju ostati na marginama društvenih zbivanja. Mora im se pružiti veća podrška, smatram da je ovaj projekat jedan od načina, a mi, kao ozbiljno i odgovorno društvo, u obavezi smo da pitanje Roma tretiramo tako“, rekla je Čikić.

Konferenciju su organizovali nevladina organizacija Mladi Romi, Evropska unija EU i Savjet Evrope.

Send this to a friend