Društvo

Legalizacija u Šavniku od dva do tri eura

Šavnik

Lokalni parlament usvojio je odluku o naknadama za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravno izgrađene objekte. Ona predviđa da legalizacija “divljeg” kvadrata košta od dva do tri eura.

Taj dokument lokalne uprave obavezne su da donesu po Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata. Prethodno, prijedlog treba da dobije saglasnost Ministarstva održivog razvoja i turizma.

Sekretar za lokalnu upravu Dušan Radanović je ranije kazao Pobjedi da su se odlučili za tako niske cijene kako bi ohrabrili građane da grade, te da budu privlačni za potencijalne investitore.

“Kvadratni metar u prvoj zoni košta tri eura, a ovna obuhvata područje DUP Šavniksjever-jug, odnosno gradsko jezgro. U drugoj je cijena dva eura i obuhvata DUP Boan. Vlasnici objekata izgrađenih na seoskom području, odnosno trećoj zoni, neće plaćati naknadu”,  kazao je Radanović.

Odluka predviđa da iznos i način plaćanja naknade, kao i obaveze vlasnika bespravnog objekta utvrđuju se rješenjem.

“Naknada se plaća jednokratno ili u jednakim mjesečnim ratama. Za objekte osnovnog stanovanja do 200 kvadrata iznos se uvećava za 2,5 odsto i omogućeno je plaćanje u najviše 240 rata. Za ostale objekte iznos naknade se uvećava pet odsto za jednokratno plaćanje, a 20 odsto ukoliko se plaća u najviše 120 rata”, navedeno je u odluci.

 

Send this to a friend