Društvo

Ministarstva najčešće tuženi poslodavci u javnom sektoru

Najčešće tuženi poslodavci u javnom sektoru su ministarstva, ukupno 36 odsto, kao i obrazovne i zdravstvene ustanove sa po 18 odsto, pokazao je monitoring sudskih slučajeva koji sprovodi Sindikat medija u okviru projekta „Ravnopravnost kroz pravdu: Slučajevi diskriminacije žena u vezi sa radom”.

Do sada su, kako je saopšteno iz Sindikata medije, analizirana 22 slučaja. U istraživanju se navodi i da žene podjednako tuže poslodavce u javnom i privatnom sektoru, ali češće se u njihovu korist presuđuje kad tuže privatnika, nego državne institucije.

“U fokusu monitoringa su osnovni sudovi u Podgorici, Kotoru i Bijelom Polju, a analizirani slučajevi su iz perioda 2016-2020. U 14 odsto posmatranih postupaka, presuda još nije donesena. Od 86 posto presuđenih slučajeva, samo 37 odsto je završilo u korist tužilja.U tužbenim zahtjevima, tužilje najčešće ističu mobing (23 odsto), neisplaćene prekovremene sate i nemogućnost korišćenja prava na godišnji odmor (18 odsto), nepoštovanje porodiljskih prava (14 odsto). Tužilje su većinom visokoobrazovane (73 odst)”, navodi se u istraživanju.

Sudovi su, u postupcima u kojima je tužen poslodavac iz javnog sektora, u 20 odsto slučajeva presudili u korist tužilje, a u 80 odsto u korist tuženog. S druge strane, sudovi su u 45 odsto slučajeva presudili u korist tuženog privatnog poslodavca.

“U 18 odsto posmatranih slučajeva, žene su tvrdile da su direktno diskriminisane zbog pola. U njihovim tužbama navodi se da su primale manju zaradu od muškaraca koji rade na istim pozicijama (50 odsto), te da su diskriminisane zbog bračnog statusa (25 odsto) i majčinstva (25 odsto). U pomenutim slučajevima, žene su tvrdile da njihovi poslodavci smatraju da zbog porodičnih i roditeljskih obaveza ne mogu podjednako dobro obavljati radne zadatke”, rekli u Sindikatu.

Monitoring će biti nastavljen do aprila, kada će biti predstavljen finalni izvještaj.

 

Send this to a friend