Društvo

MUP značajan partner Kancelarije UN za droge i kriminal

Sa sastanka

Ministarstvo unutrašnjih poslova i u narednom periodu može računati na podršku Kancelarije Ujedinjenih nacija za droge i kriminal UNODC, kako u implementaciji postojećih, tako i u otpočinjanju novih projekata, poručeno je na današnjem sastanku državnog sekretara Dragana Pejanovića sa Aleksandrom Šmitom, predstavnikom za Jugoistočnu Evropu, šefom Regionalnog sektora za Evropu, Zapad i Centralnu Aziju u UNODC-u.

Pejanović je predstavio dosadašnje aktivnosti Crne Gore u okviru Regionalnog programa za Jugoistočnu Evropu za period 2016-2019. godine, koji je, kroz razmjenu iskustava, obuke i tehničku pomoć, doprinio kvalitetnijem rješavanju kompleksnih pitanja s kojim se suočavaju organi za sprovođenje zakona.

“Kao posebno značajne izdvojio je rezultate u oblasti kontrole kontejnerskog prevoza, vođenja finansijskih istraga,  borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma, stranih terorističkih boraca, trgovine ljudima kao i ilegalne trgovine oružjem i narkoticima. Takođe, iskazao je spremnost MUP-a da, na liniji ostvarenja progresa u reformama i pregovaračkom procesu, s naglaskom na pregovaračka poglavlja 23 i 24, nastavi da aktivno učestvuje u novom regionalnom programu koji je predviđen za period 2020-2023. godine”, navode u MUP-u.

Aleksandar Šmit, izrazio je očekivanje da će budući zajednički projekti u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, pranja novca i terorizma doprinijeti stvaranju stabilnog i održivog sistema koji ima kapacitete da odgovori na izazove u ovoj oblasti.

“Na sastanku su  date smjernice za nastavak saradnje u predstojećem periodu, utvrđene prioritetne oblasti saradnje, u cilju sprovođenja zakona, postizanja još efikasnijih rezultata, kako na preventivnom tako i na operativnom planu”, saopšteno je iz MUP-a.

Send this to a friend