Društvo

Na MTF-u 80 mjesta na budžetu za specijalističke studije

Na Metalurško-tehnološkom fakultetu Univerziteta Crne Gore ima ukupno 125 mjesta na specijalističkim studijama, u studijskoj 2019/20. godini, od čega je 80 mjesta na budžetu.

“Akademski studijski programi su budžetski i na njima je predviđeno 20 mjesta na Metalurgiji i 60 mjesta na Hemijskoj tehnologiji. Primijenjeni studijski program Zaštita životne sredine je samofinansirajući i na njemu je predviđeno 45 mjesta“, saopštila je prodekanica za nastavu MTF-a Nada Blagojević.

Pravo prijave na konkurs za upis na specijalističke studije, pojašnjava Blagojević, imaju kandidati iz srodnih oblasti nauka sa završenim osnovnim studijama obima 180 ECTS kredita.

Upis na specijalističke studije Univerziteta Crne Gore bliže je uređen Pravilima studiranja na postdiplomskim studijama.

“U okviru specijalističkih studija studenti će proširiti i produbiti znanja koja su stekli na osnovnim studijama. Nakon završenih specijalističkih studija studenti će moći da primijene stečeno znanje i riješe kompleksne probleme. Kvalifikacije koje stiču na Metalurško-tehnološkom fakultetu su specijalista Metalurgije, specijalista Hemijske tehnologije i specijalista Zaštite životne sredine“, kazala je Blagojević.

Za upis na specijalističke studije, dodaje ona, vlada veliko interesovanje, pa očekujemo da će se popuniti sva mjesta na specijalističkim studijama na Metalurško-tehnološkom fakultetu.

Send this to a friend