Društvo

Nastavak radova na mreži

Ilustracija

Zbog planiranih radova na mreži u četvrtak 22. avgusta, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08:30 do 15 sati: dio Golubovaca, dio Balabana, Odžino polje, Gošići i Mataguži

-u terminu od 09 do 15 sati: Lijeva Rijeka, Brskut, Veruša, Opasanica i Mokra

-u terminu od 09 do 10 sati: ul. Branka Ćopića, ul. Janka Vukotića, dio ul. I Crnogorske Brigade Narodne Odbrane, ul. Plužinska, ul. Mira i dio ul. Vladike Vasilija Petrovića

Danilovgrad

-u terminu od 09 do 15 sati (od 21.08-23.08.godina): Jelenak, Gorica, Međice, Kula Lakića, Luke, Pokraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Studeno, Ivanj Uba, Bzo i Jablan

Cetinje

– u terminu od 08 do 16 sati: Oćevići, Zaćir, Dubova, Ćeklin, Strugari, Markov Do, Bokovo, Đinovići, Kosijeri, Dobrsko Selo,Ulići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići

Nikšić

– u terminu od 08:00 do 18:00 sati: Zaslap, Nudo

-u terminu od 08:30 do 17:00 sati: Svi potrošači iz Golije

-u terminu od 08:00 do 16:00 sati: Miljanići

Plužine

– u terminu od 08:30 do 16:30: Unač, Repetiror Unač,Trsa, Podmilogora, Nedajno, Lica, Pišče ,Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje, Mala Crna Gora

Herceg Novi

– u terminu od 07 do 15 sati: naselja Kameno, Žlijebi i Ubla

Bar-Virpazar

-u terminu od 09:00 do 11:00 sati: Braćeni, Dabovići, Komarno, Trnovo, Gađi i Šišovići

Berane

– u terminu od do 09 do 14:30 sati – selo Kaludra

-u terminu od 08 do 18 sati: dio gradskog jezgra( korisnici koji se napajaju sa trafostanice Njegošev Trg)

-u terminu od 08 do 09 sati: dio gradskog jezgra (korisnici koji se napajaju sa trafostanice Gimnazija 1)

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati – Dio naselja Limski Mosti naselje Rudo Polje

-u terminu od 08 do 09 sati: dio naselja Korita

Plav i Gusinje

-u terminu od 10:00 do 11:30 sati: područja opština Plav i Gusinje

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati – Dio sela: Sinanovića Luke

Pljevlja

– u terminu od 09 do 18sati: Hoćevina

-u terminu od 09 do 18 sati: Hoćevina, Šljivansko, Trnovice, Hodžići, Pliješevina

– u terminu od 09 do 15 sati: Ul. Miloša Tošića

Žabljak

– u terminu od 09:00-16:00 sati: Palež

-u terminu od 10:00-17:00 sati: Gomile

Šavnik

– u terminu od 08 do 18 sati: Gradac i Mokro

Bijelo Polje

-u terminu od 08:00 do 09:00 : Kisjela Voda, Livadice, Sela, Kukulje, Dubrave, Metanjac, Njegnjevo, Sutivan, Kanje, Dobrakovo, Milovo, Mioče, Dobro Brdo, Šolje, Mojstir, Bistrica, Gubavač, Kneževići, Orahovica, Konatari, Mojstir, Rodijelja, Dubrave, Unevina, Ziljak, Voljavac, Požeginja .

-u terminu od 9:00 do 18:00 : Livadice, Sela, Kukulje, Dubrave, Kanje.

-u terminu od 9:00 do 14:00 : Prijelozi, Kostići, Ivanje.

-u terminu od 10:00 do 12:00 : Ribarevine.

Mojkovac

-u terminu od 10:00 do 14:00 : Lojanice.

-u terminu od 9:00 do 14:00 : Ravni.

-u terminu od 10:00 do 15:00 : Pobrsijevići.

-u terminu od 08:00 do 18:00 : Bistrica, Crna Poda, Crvena Lokva, Dobrilovina, Gojakovići, Gostilovina, Jakovići, Jokići, Kaludra, Krstac, Osredina, Pobrsijevići, Ravni, Ravnjak, Siga, Slatina, Stričina, Zaboj.

Kolašin

-u terminu od 10:00 do 13:00 : Drijenak, Požnja.

-u terminu od 10:00 do 14:00 : Bare, Drijen, Đuđevina, Petrova Ravan, Podi, Raičevine, Sela, Smira, Sreteška Gora, Ulica, Uljari

REVITALIZACIJA SREDNJENAPONSKE I NISKONAPONSKE MREŽE

Zbog radova na revitalizaciji energetskih objekata, u terminu od 08 do 18 sati, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Berane (od 19. do 23. avgusta)

– Šekular, Glavaca, Vuča, Jelovica, Lukin Vir i Kurikuće.

Bijelo Polje (od 19. do 23. avgusta)

– Strojtanica, Kisjela Voda, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Čabarkape, Dubrave, Kukulje, Livadice, Sela, Oluja, Sutivan – škola, Donja i Gornja Orahovica, Unevina, Metanjac, Kanje, Dobrinje, Mioče, Dobro Brdo, Dobrakovo, Rodijelja, Pećarska, Žiljak, Boturići, Mirojevići, Koke Hasanbegovići, Bistrica, Dolac, Mojstir Donji i Gornji, Šolje, Jablanovo i Požeginja.

Šavnik (povremeno od 19. do 23. avgusta)

– Rudo Polje, Kutnja Njiva, Rudo Polje, Dubrovsko, Gornje Polje, Duži, Komarnica, Kozarica, Pošćenje, Petnjica, Mokro i Gradac.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

NOVA BROJILA

Nova elektronska brojila od ponedeljka 19. avgusta do petka 24. avgusta, biće ugrađivana na sljedećim lokacijama:

Plav 19.08.

– naselje Prnjavor.

Plav 20.08.

– Korita, dio naselja Meteri i Racina;

– ul. Ređžepagića, naselje Šlama i dio naselja Završ.

Berane 19. i 20. 08.

– dio gradskog jezgra.

Berane 19. – 24. 08.

– Gimnazija;

– Njegošev trg.

Šavnik 22. – 23. 08.

– Mokro;

– Kruševice.

U toku radova na ugradnji novih brojila, objekti u kojima se vrši ugradnja će biti bez napajanja električnom energijom od 08 do 18 sati. Detaljnije informacije o terminu izvođenja radova potrošači mogu dobiti i od ekipa na terenu.

Send this to a friend