Društvo PROSVJETNA INSPEKCIJA UTVRDILA NEPRAVILNOSTI U RADU POLICIJSKE AKADEMIJE

Nezakonita komisija ispitivala studenta

Prosvjetna inspekcija utvrdila je nepravilnosti u radu Policijske akademije u Danilovgradu prilikom formiranja ispitne komisije za ispitivanje studenta Vuka Radinovića, piše Dan.

Radinović se obratio inspekciji koja je direktoru akademije Bobanu Šaranoviću ukazala da je neophodno da se formira nova ispitna komisija koja će u roku od 30 dana od dana prijema zapisnika o završenom inspekcijskom nadzoru sprovesti komisijski ispit iz predmeta Granična kontrola.

Kako je Danu kazao jedan od profesora u Akademiji, komisija nije formirana po zakonu i pravilima rada ustanove, zbog čega se student obratio inspekciji koja je utvrdila propuste u radu.

Kako je kazao sagovornik Dana, studenta su ispitivali profesori koji za to nijesu bili nadležni.

Direktor Policijske akademije Boban Šaranović kazao je za Dan da je ispit održan 3. novembra, da se student žalio inspekciji koja je utvrdila propuste u radu i oni su već preduzeli korake da riješe problem koji je otkriven.

“Prema inspekcijskom rješenju, mi imamo rok od 30 dana da postupimo po njemu i mi smo već 19. novembra imali sjednicu Nastavničkog vijeća na kojem smo formirali novu ispitnu komisiju i zakazali ispit za 3. decembar. U poslednjih par godina imali smo preko 20 inspekcijskih posjeta i samo u dva slučaja su otkriveni propusti i mi smo, naravno, postupili po nalogu inspekcije”, navodi Šaranović.

On ističe da ni izuzetak nijesu napravili sada i da su nastojali da u najkraćem roku otklone nepravilnosti na koje je inspekcija ukazala.

Na drugoj strani, jedan od profesora Akademije koji je suspendovan, a čiji identitet će Dan zaštititi, kaže da uprava već godinama krši zakon i pravila ustanove, a da za to niko ne odgovara.

“Postoje brojna rješenja inspekcije koja nijesu ispoštovana, a grupa profesora koja se bori za zakonit rad ustanove je na udaru uprave. Nas nekoliko profesora je suspendovano potpuno nezakonito i sve zbog nečije samovolje”, tvrdi profesor.

Send this to a friend