Društvo

Opština Kotor postala pouzdan partner u regionu

U dosadašnjim programskim periodima, Opština Kotor je bila među najuspješnijim opštinama u Crnoj Gori u konkurisanju i povlačenju raspoloživih sredstava kao partner u realizaciji brojnih EU projekata.

“Uspješnost Opštine Kotor se između ostalog ogleda najviše u broju različitih programa u kojima je učestvovala i tako stekla jako dobre reference na polju korišćenja EU fondova i postala pouzdan partner u regionu. Projekat koji će donijeti kvalitet više, naročito iz oblasti traumatologije za cijelu regiju, a najprije mislim na Opštu bolnicu Kotor, Opću bolnicu Dubrovnik kao i Kantonalnu bolnicu „Dr Safet Mujić“ Mostar“, rekao je predsjednik Opštine Kotor Željko Aprcović.

On je istakao i kvalitet projekata Kancelarije za pripremu i upravljanje projektima na čelu sa Nađom Radulović i Lenom Pasinović, kao i projekte za koje ova kancelarija aplicira, a zahvaljujući kojima smo u prethodnom periodu dobili niz sredstava u skladu sa namjerama EU.

“U oktobru mjesecu Opštini Kotor odobrena su za ugovaranje dva nova projekta prekogranične saradnje u okviru drugog poziva za projekte IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska, BiH i Crna Gora. Jedan od ta dva projekta je projekat TELE.DOC-Inovativne prakse u liječenju trauma i povreda za unapređenje kvaliteta njege pacijenata u prekograničnom području. Ukupna vrijednost ovog projekta čiji je nosilac Opšta bolnica Kotor iznosi nešto malo više od milion eura“, kazao je Aprcović.

Opština Kotor, kao partner na projektu, izvršiće nabavku ronilačke opreme i čamca za spašavanje u hitnim situacijama. U cilju informisanja građana o ostvarenim rezultatima i aktivnostima na projektu, Opština Kotor sprovešće niz promotivnih aktivnosti.

“Cilj projekta TELE.DOC je ojačati kapacitete uključenih bolnica s ciljem poboljšanja usluga koje se nude pacijentima, s naglaskom na opremanje operacione sale i soba za pacijente i obuku medicinskog osoblja. Nabaviće se ukupno 30 setova i pojedinačnih komada vrijedne medicinske opreme za 3 bolnice, biće obučeno 36 ljekara kroz trodnevni praktični sertifikovani međunarodni kurs ETC, a organizovaće se i fakultativna studijska posjeta za menadžere bolnica u EU zemlju s najboljim primjerima prakse u tretmanima trauma, te nabaviti i vrijedna oprema za spašavanje na moru u obliku čamca za spašavanje i dodatne ronilačke opreme“, kazao je direktor Opšte bolnice Kotor Ivan Ilić.

U projektu je naglasak stavljen i na komunikacijsku komponentu prema građnima uključenih područja, a za šta će biti zadužena Opština Kotor. Projekat je započeo sa realizacijom 1. marta tekuće godine i trajaće naredna 24 mjeseca.

Send this to a friend