Društvo

Otpad – resurs koji trebamo iskoristiti

Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj sprovodi projekat edukacije “Otpad – resurs koji trebamo iskoristiti” projekat o selektivnom sakupljanju komunalnog otpada, kazali su iz Glavnog grada.

Projekat edukacije započeće 27.novembra 2017.godine, u KIC-u Budo Tomović u multimedijalnoj sali sa početkomu 12:00 časova, za građane mjesnih zajednica sa desne obale Morače.

Termin održavanja edukativnog predavanja za mjesne zajednice sa lijeve obale Morače održaće se 30. novembra se u KIC-u Budo Tomović u multimedijalnoj sali sa početkom u 12:00 časova.

Termini ostalih planiranih edukativnih predavanja biće naknadno određeni, o čemu će građani biti blagovremeno informisani.

Jedan od osnovnih ciljeva ovog projekta je podizanje ekološke svijesti građana u cilju obezbjeđivanja održivog upravljanja komunalnim otpadom u Glavnom gradu, i podsticaj građana, a prije svega djece, na selektivno prikupljanje otpada, i upoznavanje sa načinom odgovornog ponašanja prema prirodi i životnoj sredini.

Cilj je probuditi kod djece i građana ekološku svijest o pravilnom sakupljanju otpada i ukazati na važnost njegovog recikliranja, i benefite koji se od toga imaju.

Edukaciju će sprovoditi preduzeće „Medix“ d.o.o . sa licenciram stručnim kadrom iz oblasti upravljanja otpadom.

Edukacija će se sprovoditi kroz: edukativna predavanja građanima po gradskim i prigradskim Mjesnim zajednicama, školskoj djeci po osnovnim i srednjim skolama, kako na teritoriji Glavnog grada, tako i u opštinama u sastavu Glavnog grada Golubovci i Tuzi, obilazak reciklažnih dvorišta, obilazak sanitarne deponije „Livade“ i Regionalnog reciklažnog centra.

B.M.

Send this to a friend