Društvo

Počinje izrada Strategije za pse lutalice

Predstavnici državnih organa, lokalne uprave, civilnog sektora i veterinarskih organizacija počeće izradu Strategije za pse lutalice, sa ciljem uspostavljanja funkcionalnog i održivog sistema za kontrolu pasa lutalica, ali i vlasničkih pasa, saopšteno je danas iz Savjeta za zaštitu životinja.

Na današnjoj sjednici Savjeta, održanoj u Upravi za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, istaknuto je da se nastavljaju intenzivne aktivnosti na unapređenju uslova za adekvatnu zaštitu dobrobiti životinja, kako bi se i u toj oblasti postigli najviši standardi, koji predstavljaju jedan od indikatora razvoja crnogorskog društva, te kako bi se odgovorilo savremenim potrebama građana.

“Vlada je, prepoznajući potrebu angažovanijeg odnosa nadležnih institucija, kao i svih subjekata društva u rješavanju izazova u ovoj oblasti, Savjet osnovala u maju ove godine. U dosadašnjem periodu realizovano je niz konkretnih aktivnosti u cilju rješavanja, prevashodno, najaktuelnijih problema vezanih za nehuman odnos pojedinaca prema prema životinjama, neodgovoran odnos vlasnika prema kućnim ljubimcima, problem velikog broja pasa lutalica i pojava napada pasa na ljude”, podsjećaju u Savjetu.

Kako dodaju, već je izabrana najpovoljnija ponuda prema tenderu za nabavku softvera za nadogradnju postojeće elektronske baze za identifikaciju i registraciju životinja, sa bazom za pse, koja će biti realizovana u narednih pola godine, a Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, planom budžeta za 2019. godinu tražila je dodatna finansijska sredstva, kako bi se programom mjera obavezne zdravstvene zaštite životinja obuhvatila nabavka mikročipova za pse, nabavka vakcina protiv bjesnila i platila vakcinacija pasa protiv bjesnila.

“U završnoj je fazi izrada brošure u kojoj su, u skladu sa propisima, sumirane odgovornosti i nadležnosti svih odgovornih u sistemu zaštite dobrobiti životinja, sa ciljem da preduzmu mjere protiv neodgovornih držalaca kućnih ljubimaca i drugih životinja”, navode u Savjetu.

Espertkinja na projektu IPA 2014, Aleksandra Hamond-Simen, zadužena za komponentu koja se odnosi na kontrolu populacije pasa lutalica, upoznala je članove Savjeta sa okvirom za izradu Strategije za pse lutalice, koji podrazumijeva identifikaciju i registraciju životinja, zdravstvenu zaštitu, demografsku procjenu, kao i utvrđivanje broja pasa i praćenje populacije, promociju i jačanje svijesti cijele zajednice o odgovornom vlasništvu i postupanju sa psima lutalicama.

“Strategija će biti okvirni dokument zasnovan na najboljoj praksi i standardima Međunarodne organizacije za zdravlje životinja. Nakon toga, potrebno je da svaka lokalna uprava razvije strategiju za svoje područje”, ističu u Savjetu.

Hamond-Simen govorila je i o dosadašnjim aktivnostima na projektu – izradi metodologije brojanja i procjeni brojnosti pasa lutalica, kao jednom od osnovnih koraka za uspješnu realizaciju Strategije, kao i o planiranim treninzima.

 

Ostavite komentar prvi!

avatar
1000

Send this to a friend