Društvo

Podnijeto 13 zahtjeva za žigosanje metala

Zavodu za metrologiju je od početka godine upućeno 13 zahtjeva za žigosanje predmeta od dragocjenih metala.

„U Zavodu je žigosano dva kilograma zlata i blizu sedam kilograma srebra. Donijeta su i dva rješenja o odbijanju žigosanja predmeta od dragocjenih metala“, navodi se u saopštenju.

U Zavodu je registrovano oko 130 uvoznika i 32 proizvođača predmeta od dragocjenih metala.

Predstavnici Zavoda su kazali da i tokom marta nastavljaju kampanju kojom potrošače informiše da je u Crnoj Gori zakonom regulisano obavezno ispitivanje i žigosanje predmeta od dragocjenih metala, kao što su zlato, srebro, platina i paladijum.

„Zakonom o kontroli predmeta od dragocjenih metala propisano je da su proizvođači i uvoznici predmeta od dragocjenih metala dužni da u prodajnim objektima izlože sliku državnih žigova i rješenje o znaku proizvođača i uvoznika predmeta od dragocjenih metala“, dodaje se u saopštenju.

Potrebno je i da prodavci predmeta od dragocjenih metala imaju sredstvo pomoću kojeg potrošači mogu jasno da uoče i razlikuju žigove.

Na naušnicama se žigovi nalaze najčešće na igli, ogrlice se žigošu na kopčama, a prstenje sa unutrašnje strane.

„U sklopu kampanje osmišljena su dva animirana video spota kojim se potrošačima skreće pažnja da prilikom kupovine provjere da li predmeti od dragocjenih metala posjeduju sve zakonom propisane oznake, odnosno znak uvoznika i proizvođača, odgovarajuću oznaku finoće i državni žig“, kazali su iz Zavoda.

Send this to a friend