Društvo

Preminula akademik Olga Perović, čuvena istoričarka umjetnosti

Istoričarka umjetnosti Olga Perović, redovni član Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, preminula je danas u Podgorici, saopšteno je Portalu Analitika iz te institucije.

Rođena je 21. oktobra 1932. godine u Podgorici. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Nikšiću, a Filozofski fakultet – grupa Istorija umjetnosti u Beogradu 1958. godine.

Do odlaska na studije 1953. godine bila je novinar Omladinskog pokreta i urednik za kulturu Radio Titograda. Po povratku sa studija radila je u Uredu za informacije Crne Gore, zatim je više godina bila urednik kulturne rubrike lista Pobjeda, potom urednik lista Komunist za Crnu Goru. Sa te dužnosti je otišla za člana Izvršnog vijeća Crne Gore i predsjednika Republičkog komiteta za informisanje. Bila je član Predsjedništva SRCG od 1986. do 1990. godine kada je otišla u penziju.

Bila je član Upravnog odbora Fonda za unapređenje likovne umjetnosti „Moše Pijade”, član redakcije edicije Umjetnost na tlu Jugoslavije, urednik Likovne enciklopedije Crne Gore itd.

Bila je urednik u časopisima Stvaranje, Susreti i Praksa i član redakcije i Savjeta revije Ovdje.

Član je Matice crnogorske, Crnogorskog PEN centra, Međunarodnog udruženja likovnih kritičara AICA, počasni član ULUCG-a, Nacionalnog savjeta za kulturu osnovanog 2010. godine.

Usavršavala se kroz studijske boravke u inostranstvu: Italiji, Francuskoj, SSSR, Njemačkoj, Libanu, Siriji, Egiptu, Maroku, Kini, Americi, Kubi, Meksiku, Mađarskoj, Rumuniji, Čehoslovačkoj, Poljskoj, Austriji.

Za svoj rad dobitnik je: Nagrade oslobođenja Titograda, Medalje rada, Ordena rada sa zlatnim vijencem, Ordena zasluga za narod sa srebrnim zracima, Ordena Republike sa srebrnim zracima.

Autor je monografija o Vuku Radoviću, Živku Đuroviću, Aleksandru Prijiću, Petru Lubardi, kataloga Likovne umjetnosti Crne Gore 1946–1968. i mnogih monografskih kataloga o slikarima ili tematskim i studijskim izložbama iz crnogorske umjetnosti. Autor je knjiga: Ogledi i kritike i Likovna hronika.

Sarađuje u više domaćih, jugoslovenskih i stranih likovnih časopisa. Uredila je i više televizijskih emisija (likovni portreti i eseji): Lubarda, Dado Đurić, Luka Tomanović, Miloš Vušković, Dimitrije Popović, Stevan Luketić, Filo Filipović, Cvetko Lainović i dr. Sarađivala je na stalnim postavkama Nacionalne galerije na Cetinju i koautor je niza značajnih izložbi crnogorske i jugoslovenske umjetnosti. Neke od njih su obišle mnoge likovne centre u Jugoslaviji i Evropi (Umjetnost na tlu Crne Gore od praistorije do danas, Pola vijeka crnogorske umjetnosti, Crnogorska umjetnost 1945–1970, Recentna crnogorska umjetnost, Lubarda i dr.)

Za vanrednog člana Crnogorske akademije nauka i umjetnosti izabrana je 8. decembra 2000. godine, a za redovnog člana 19. oktobra 2008. godine.

Datum održavanja komemorativne sjednice Crnogorske akademije nauka i umjetnosti biće naknadno saopšten.

Send this to a friend