Društvo

Preminuo profesor Savo Lekić

Lekić

Istaknuti hroničar školstva, bivši direktor škola i barskog Kulturnog centra profesor Savo Lekić preminuo je juče u Baru, javlja portal Bar info.

Lekić je rođen 1930. godine u Komarnu, u Crmnici. Osnovnu školu završio je u rodnom mjestu, nižu gimnaziju u Baru, a Učiteljsku školu u Nikšiću. Kao vanredni student završio je Višu pedagošku školu na Cetinju, a potom i Filoški fakultet u Sarajevu.

U toku radnog vijeka obavljao je odgovorne dužnosti u obrazovanju i kulturi. Bio je direktor Osnovne škole „Boljevići“, Osnovne škole “Meksiko” Bar, Biotehničkog obrazovnog centra “Dušan Vlahović” Bar (Srednja poljoprivredna) i Kulturnog centra Bar.

Bio je stručni savjetnik u Zajednici za naučni rad Crne Gore, poslanik Prosvjetno-kulturnog vijeća Skupštine SR Crne Gore, delegat Republičke zajednice obrazovanja i kulture, član Vijeća narodne tehnike Crne Gore, predsjednik Izvršnog odbora učeničkih zadruga Crne Gore i  član Koordinacionog odbora regionalnog razvoja Crne Gore.

Radio je i kao dopisnik lista „Borba“ iz Bara.

Najistaknutiji je proučavalac školstva na području Opštine Bar, ali i Crne Gore. Objavio je knjige “Poljoprivredne škole u Crnoj Gori 1875-1995” (koautor), „Osnovna škola u Starom Baru 1878-1998.“, studiju iz istorije školstva Crmnice pod naslovom “Škole u Crmnici 1832-1945”, a potom i „Škole u Crmnici 1945-2002.“. Autor je i monografije “Osnovna škola ‘Meksiko’ Bar 1922-2002”, te „Razvoj prosvjete i školstva u barskoj opštini“. Sarađivao je i na izradi četvorotomne monografije o Crmnici.

Sarađivao je u stručnim listovima i časopisima, a bio je član Matice crnogorske.

Sahranjen je danas u rodnoj Crmici.

Send this to a friend