Društvo

Profesor PMF-a Đorđije Vujadinović dobitnik priznanja Univerziteta Crne Gore

Đorđije Vujadinović

Profesor Prirodno-matematičkog fakulteta prof. dr Đorđije Vujadinović dobitnik je godišnje nagrade Univerziteta Crne Gore za doprinos nauci i međunarodnom pozicioniranju Univerziteta Crne Gore u 2022/23. godini. Na predlog Vijeća Prirodno-matematičkog fakulteta, nagradu mu je dodijelio rektor UCG prof. dr Vladimir Božović, na svečanoj sjednici Senata UCG, saopšteno je iz ove institucije.

Profesor Vujadinović se u prethodnoj godini istakao objavom naučnih radova u  međunarodnim časopisima na SCI listi, prve, druge i treće kategorije u oblasti matematike, a među njima su Journal of Mathematical Analysis and Applications,  Complex Analysis and Operator Theory, Filomat, Complex variables and elliptic equations.

Istraživanja profesora Vujadinovića odnosila su se na određivanje asimptotskog ponašanja singularnih brojeva određenih značajnih integralnih operatora, poput Njutnovog potencijala i Berezinove transformacije, zatim ispitavanja uslova ograničenosti ortogonalne projekcije u kontekstu harmonijskih Fokovih prostora i određene teme geometrijske teorije funkcija vezane za kvazikonformna harmonijska preslikavnja.

Učestvovao je na međunarodnim i domaćim konferencijama i imao izlaganja.

Takođe, profesor Vujadinović je rukovodilac bilateralnog  projekta – Savremene teme geometrijske teorije funkcija, koji  se realizuje u saradnji sa Univerzitetom u Beču, Matematički fakultet u Beču, 2020-2023.

Send this to a friend