Društvo

Romske predstavnice nagrađene u Briselu

Fana Delija iz NVO “Centar za romske inicijative” iz Nikšića, a Anita Beriša iz NVO “Phiren Amenca- Koračajte sa nama” nagrađene su u Briselu za aktivizam u civilnom sektoru.

Nagradu Nepoznati heroji dodijelila je Evropska unija.

Nagrada je bitna jer je bila namijenjena ženama koje su uložile veliki rad i posvećenost za integraciju Roma i Romkinja. One svakako simbolizuju veliku snagu koju posvećuju integraciji Roma u društvo. Dobitnice su dobile novčane nagrade, kao i studijsku posjetu institucijama EU u Briselu.

Dodjeli je prisustvovala i Tatjana Anđelić, predstavnica Ministarstva za ljudska i manjinska prava koja je ujedno bila i predstavnica Crne Gore.

Send this to a friend