Društvo Inicijativa komunalne policije

Tivat dobio parking mjesta za motore

Tivat je konačno dobio 18 parking mjesta za motore, ajvlja Radio Tivat.

Parking mjesta za motocikliste, koji horizontalnom signalizacijom nisu imali obilježena mjesta za parkiranje, postavljena su na inicijativu Komunalne policije, a u realizaciji Sekretarijata za komunalne poslove, saobraćaj i energetsku efikasnost.

Sekretarka za komunalne poslove i saobraćaj Tatjana Jelić kazala je da su zbog nedostatka parkinga česti bili slučajevi da se motori ostavljaju na trotorskim i javnim površinama.

„Osam je postavljeno preko puta zgrade opštine u centru grada, a deset u Arsenalskoj ulici. Prema interesovanju korisnika te dvije lokacije su se pokazale opravdanim jer se koriste na način na koji su i obilježeni. Motori zauzimaju manji prostor od automobila i trebalo bi da doprinesu i smanjenju gužvi u saobraćaju tako da je to dobar način da se oni nađu u sistemu parkiranja i parkirališta“, objasnila je Jelić.

Send this to a friend