Društvo

U zaštiti prava djece Crna Gora teži najvišim standardima razvijenog svijeta

Zoran Pažin i Afsan Kan (Foto: Vlada Crne Gore)

Kada je riječ o garantovanju dječjih prava i zaštiti djece od svih oblika nasilja, Crna Gora se ne zadovoljava postignutim, već strijemi najvišim standardima razvijenog svijeta, saopštio je potpredsjednik Vlade Zoran Pažin na sastanku sa direktoricom UNICEF-a za Evropu i Centralnu Aziju Afšan Kan.

Pažin je izrazio zahvalnost Kan na dugogodišnjoj saradnji i podršci koju UNICEF pruža crnogorskim institucijama u cilju izgradnje bezbjednog i podsticajnog okruženja za rast i razvoj djece u Crnoj Gori.

Naročito je istakao značajnu stručnu pomoć eksperata UNICEF-a prilikom izmjena i dopuna Porodičnog zakona, kojima su uvedene dodatne zabrane kršenja dječijih prava i značajno unaprijeđen sistem zaštite dostojanstva, emocionalnog i psihološkog integriteta djece u sudskim postupcima.

„Kako bismo što više zaštili djecu u često veoma trumatičnim postupcima iz porodično-pravnih odnosa, uz podršku UNICEF-a, obučena su stručna lica za podršku u ovakvim postupcima, kao i veći broj advokata koji su stekli posebna stručna znanja neophodna za adekvatno pravno zastupanje djece,“ podsjetio je Pažin.

On je ukazao na značaj dalje aktivne saradnje sa UNICEF-om na konstantnom snaženju zakonskih i institucionalnih garancija dječjih prava, ali i na podizanju javne svijesti o potrebi afirmacije dječjih prava i zaštite djece od svih oblika nasilja i diskriminacije.

Kan je pozdravila izuzetan rezultat koji je Crna Gora, kao zemlja sa malom javnom administracijom, ostvarila u integrisanju visokih međunarodnih normi u domaće zakonodavstvo, ističući da se ovakvim pristupom zaštiti prava djece Crna Gora afirmisala kao uzor drugim državama.

U tom smislu, dogovorena je saradnja na dokumentovanju dobrih praksi Crne Gore koje će UNICEF koristiti u svom radu u drugim zemljama, kao primjer uspješnog angažovanja države na razvoju podsticajnog okruženja za punu afirmaciju i zaštitu dječjih prava.

Kan je, takođe, izrazila spremnost UNICEF-a da kroz nastavak dugogodišnje produktivne saradnje sa Vladom Crne Gore, pomogne u dodatnom snaženju kapaciteta za dosljedno ostvarenje dječjih prava po najvišim standardima UN-a.

Send this to a friend