Društvo

Ubistva žena i povređivanje djece ispod radara Vlade Crne Gore

Ilustracija
Ilustracija

NVO Centar za ženska prava podsjeća da se danas obilježava Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama i početak Kampanje ”16 dana borbe protiv nasilja nad ženama”.

“U godini u kojoj ističe četvorogodišnji rok za ispunjavanje pravno obavezujućih preporuka Ekspertskog tijela za praćenje primjene Konvencije Savjeta Evrope o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici – Istanbulske konvencije ubijene su dvije žene, a teško povrijeđena djevojčica i otac jedne od žrtava, u prisustvu maloljetne djece”, navodi ova NVO, ističući da  izostaje konkretna akcija za utvrđivanje odgovornosti nadležnih institucija koje su propustile da zaštite žrtve koje su prijavljivale prijetnje po život.

Podsjećaju da je predsjednik Crne Gore, na prijedlog v.d. ministra pravde ljudskih i manjinskih prava, pomilovao osuđivanog nasilnika koji grubo zloupotrebljava roditeljsko pravo i ne dozvoljava kontakt djece sa majkom koju je prethodno, u njihovom prisustvu zlostavljao.

“Donose se presude protiv žena žrtava nasilja, a nasilnicima se ne izriču djelotvorne kazne. Djeca su i dalje nezaštićena od seksualnih prestupnika i prinudnih brakova. Poslanik u Skupštini Crne Gore javno relativizuje seksualno nasilje nad ženama bez ikakve odgovornosti za javno izrečene diskriminatorne stavove. Država ne obezbjeđuje dovoljan broj specijalizovanih servisa za žene i djecu koji su preživjeli nasilje. Nisu ustanovljeni krizni centri za žrtve seksualnog nasilja. Romkinje, žene s invaliditetom, LBT žene, žene koje žive u ruralnim područjima trpe višestruku diskriminaciju i nemaju pristup odgovarajućim socijalnim servisima”, ističe ova NVO.

Traže od Vlade Crne Gore da pokaže jasnu političku volju za sveobuhvatno rješavanje ovog gorućeg problema na način što će izvršiti analizu postojećeg neefikasnog sistema za zaštitu i podršku žrtvama i razviti smjernice za uspostavljanje novog koordinisanog sistema koji će prava i najbolji interes žrtava smjestiti u središte svih mjera.

“Tražimo da da Vlada obezbijedi odgovarajuće ljudske i finansijske resurse za sprovođenje svih mjera, politika i zakonodavstva usmjerenog na sprečavanje i suzbijanje nasilja nad ženama”, poručuje ova NVO.

Traže da se obezbijedi specijalizacija u institucijama koje rade na sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici – policije, tužilaštva, centara za socijalni rad, sudstva, zdravstvenih službi, sudskih vještaka.

“Osigurati kontinuiranu superviziju i evaluaciju rada nadležnih institucija i utvrditi odgovornost svih koji ne postupaju u najboljem interesu žrtava. Unaprijediti zakonski okvir i usaglasiti ga sa standardima Istanbulske konvencije. Osigurati političku i finansijsku podršku organizacijama civilnog društva koje vode specijalizovane servise za žene i djecu, uz poštovanje njihove autonomije i principa rada. Obezbijediti programe za socijalnu integraciju žrtava nasilja, poput socijalnog stanovanja, programa za zapošljavanje, brigu o djeci itd”, zaključuje NVO Centar za ženska prava.

S.Đ.

Send this to a friend