Društvo

Ubli u Herceg Novom opet u dimu sa deponije

Foto: Radio Jadran

Tihi požar koji već dvije sedmice istrajava na deponiji na Ublima, u zaleđu Herceg Novog, i danas je uzrokovao velike količine dima koje ugrožavaju malobrojne žitelje i njihove usjeve.

V.d. dirketor Čistoće Vladimir Arsić kazao je za Radio Jadran da je prostor donekle saniran aktivacijom mehanizacije, odnosno pokrivanjem zapaljenih dijelova deponije zemljom.

“Bageri reaguju time što otkopavaju djelove deponije gdje su žarišta, nastala dejstvom metana, što nije slučaj samo sa ovom, već i sa svim deponijama, gdje god one postoje. Još uvijek ima dima, jer one imaju prirodni način reagovanja, ali u znatno manjoj količini. Ubli su mjesto u blizini i shvatamo njihov problem, pokušavamo na svaki način da regulišemo stvari”, tvrdi Arsić.

On vjeruje da će taj proces dimljenja uskoro prestati, jer se otpad sada odlaže na donji, neiskorišćeni dio deponije.

Razgovarao je sa mještanima, koji su informisali da ima situacija kada se dim spusti, ali da to ne traje dugo, a usljed dejstva vjetra širi se na drugu stranu.

Arsić je kazao i da je Opština pomogla u rješavanju problema prilaznog puta na donji dio deponije.

Put je proširen i radovi su pri kraju, a investicija je koštala 20.ooo eura.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Send this to a friend