Društvo

Uključiti OSI u redovno tržište rada

Projekat „Prevencija socijalne isključenosti osoba sa invaliditetom (OSI)“ omogućio je da ta populacija stekne samopouzdanje i poslovne vještine, a poslodavcima da uvide kako OSI treba uključiti u redovno tržište rada.

To je poručeno na pres konferenciji povodom završetka projekta „Prevencija socijalne isključenosti OSI“, koji je Nevladino Udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju (NVU) Staze realizovalo u partnerstvu sa Nacionalnom asocijacijom roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju Crne Gore (NARDOS), uz finansijsku podršku Zavoda za zapošljavanje Crne Gore (ZZZCG).

Predstavnica NVU Staze, Marija Boljević, kazala je da je projekat, koji je trajao godinu, imao za cilj da doprinese povećavanju uslova za zaposlenost OSI, njihovom psihološkom osnaživanju i povećanju informisanosti pri zapošljavanju.

“Ciljna grupa projekta su mlade osobe sa invaliditetom, a njih šest je bilo uključeno u ovaj projekat. Tokom projekta, rađene su 32 grupne psihološke radionice u prva četiri mjeseca, kao i 24 individualne radionice psihološke podrške“, pojasnila je Boljević.

Ona je navela da su učesnici projekta obavili praktični rad u radionici za izradu ukrasnih predmeta i nakita, koji je, kako je kazala, trajao sedam mjeseci.

“Imali smo i trodnevni kamp za mlade u Baru od 29. do 31. marta, ne samo za njih šest koji su bili u NVO Staze, već i za sve mlade koji su u organizacijama koje čine NARDOS“, dodala je Boljević.

Prema njenim riječima, tokom projekta je angažovan saradnik za rad sa mladima, kao i profesor iz Srednje stručne škole “Spasoje Raspopović”.

“Organizovani su izložbeni sajmovi i medijska promocija ukupnog projekta. Izlagali smo u City Mall-u i Delta City-ju, zatim u Kotoru, a mlade osobe išle su sa psihološkinjom u Narodno pozorište“, kazala je Boljević.

Psihološkinja, Ivana Medenica, kazala je da je zapošljavanje ključ društvene uključenosti, kao i, kako smatra, put ka podršci i nezavisnosti OSI.

“Ljudi koji rade doprinose društvu i stvaraju neke nove vrijednosti, tako da rad ima isti značaj za OSI, kao i za sve druge. On jača ulogu OSI kao odraslog pojedinca. Imali smo zadatak da ih osnažimo da postanu aktivni učesnici u svojim životima i donose samostalne odluke“, ocijenila je Medenica.

Ona je poručila da OSI treba da postanu što samostalnije u svojim porodicama, o čemu je bilo riječi na, kako je kazala, grupnim i individualnih psihološkim radionicama.

“Pokušali smo da obradimo širok dijapazon tema na radionicama, pričali smo o bontonu, različitim socijalnim situacijama, komunikaciji i intervjuima prilikom zapošljavanja. Imali smo i neke simulirane situacije u kojima smo pokušavali da im pokažemo da su sposobni i da mogu samostalno da predstave sami sebe“, pojasnila je Medenica.

Najznačajnija aktivnost je, kako je kazala, trodnevni kamp u Baru, gdje su se OSI iz NVU Staza i NARDOS-a družili i razvijali socijalne vještine, a neki su se, kako je pojasnila, prvi put odvojili od roditelja.

Ona je kazala da su učesnici projekta stekli veće samopouzdanje i samopoštovanje, naučili da se empatišu sa drugima, a istovremeno, kako smatra, naučili da sačuvaju svoj integritet.

“Projekat je omogućio da OSI dobiju alatke pomoću kojih će dobiti nezavisnost, uvidjeti svoj potpuni psihološki kapacitet, a takođe im je pružio vještine za tržište rada“, ocijenila je Medenica.

Izvršna direktorica ARHIMED-a, Dejana Ponoš, podsjetila je da je ta kompanija počela praksu zapošljavanja OSI prije dvije godine u saradnji sa ZZZCG, na preporuku Unije poslodavaca.

“Željeli smo da pokažemo svojim primjerom da OSI treba integrisati i uključiti u redovno tržište rada. Uspjeli smo da upoznamo sebe kao tim, upoznamo individue i njihove mogućnosti, a zatim i da prilagođavamo radna mjesta i zadatke“, poručila je Ponoš.

Ona je kazala da su, tokom devet mjeseci, OSI postale dio tima i da se, kako je navela, nikako drugačije ne smiju kategorisati, osim kao redovno zaposleni.

“Razvili smo tim i njihove mogućnosti, a pokazali su da mogu da budu redovan dio tima. Pronašli smo prave zadatke i pravo radno mjesto za prave osobe, koje su spremne da daju svoj doprinos“, pojasnila je Ponoš.

Ona je ocijenila da je problem nedovoljan broj zainteresovanih OSI za rad u kompanijama, kao i, kako je pojasnila, neusklađenost podataka ZZZCG o OSI sa njihovim realnim mogućnostima.

Predstavnik Zavoda za zapošljavanje Crne Gore (ZZZCG), Stanko Laković, kazao je da treba osnažiti OSI da ostvare što veći uticaj na tržište rada i budu prihvaćeni u društvu.

“Kroz zapošljavanje tih lica radi se na njihovoj socijalnoj integraciji. Nakon završetka projekata radićemo analizu svih javnih poziva koji su završeni, nakon koje ćemo imati jasnu sliku o kretanju OSI tokom i nakon projekata“, poručio je Laković.

On je kazao da je značajno održivo i dugoročno zapošljavanje OSI, ali i promocija mogućnosti zapošljavanja i povećanje konkurentnosti na tržištu rada.

“Neophodno je promovisanje primjera dobre prakse i animiranje poslodavaca, kako bi uvidjeli da zapošljavanje OSI nije nešto što je komplikovano i nemoguće, već se za njih može naći odgovarajuće radno mjesto“, ocijenio je Laković.

Sve veći broj poslodavaca se, kako je pojasnio, odlučuje da aplicira za javne pozive i obezbijedi nova radna mjesta za OSI.

Send this to a friend