Društvo

Završena ekspertska misija na temu integrisanog upravljanja granicom

Ekspertska misija Evropske komisije, predvođena ekspertom iz Finske, Artom Niemenkarijem, održana je u Crnoj Gori u periodu od 4. do 6. juna, kako bi se procijenilo trenutno stanje i sagledao napredak koji je tokom protekle godine ostvaren kada je u pitanju integrisano upravljanje granicom.

Tokom misije ekspert je, saopšteno je iz MUP-a, bio u prilici da se upozna sa sprovođenjem postojeće Strategije integrisanog upravljanja granicom i aktivnostima realizovanim u cilju ispunjenja preporuka sa prethodnih misija, zatim da na licu mjesta sagleda aktivnosti koje se sprovode u okviru operacije Tuzi II koje crnogorska policija sprovodi u saradnji sa DCAF-om, kao i da obiđe granični prelaz Božaj i novoformirani Nacionalni koordinacioni centar Sektora granične policije.

“Poseban značaj obilaska ovog centra u Podgorici ogleda se u činjenici da njegovo otvaranje predstavlja ispunjenje preporuka datih tokom ranijih ekspertskih misija, kao i ispunjenje jedne od značajnijih mjera predviđenih kroz nekoliko strateških dokumenata iz integracionog procesa Crne Gore ka EU”, navode u MUP-u.

Ekspertska misija bila je prilika i da se sa predstavnicima nadležnih organa razmijene znanja i najbolje prakse u vezi s novim konceptom integrisanog upravljanja granicom i njegovom primjenom u nacionalnim strategijama, što je od izuzetnog značaja pri izradi nove Strategije i Okvirnog akcionog plana za integrisano upravljanje granicom, čija je izrada planirana do kraja tekuće godine.

Na zavšnom sastanku misije ekspert je predstavio svoja preliminarna zapažanja, ukazujući da je većina preporuka sa prethodnih misija usvojena, kao i da je evidentna posvećenost predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije realizaciji onih koje još uvijek nijesu u potpunosti implementirane.

Tokom misije, date su i  smjernice za izradu nove Strategije o integrisanom upravljanju granicom u skladu sa novim  konceptom koji je definisan na nivou Evropske unije.

S.Đ.

Send this to a friend