Ekonomija

Grant šema od tri miliona eura

Do 3. juna otvoren je osmi po redu Javni poziv Zavod za zapošljavanje za dodjelu sredstava Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom. Grant šema iznosi tri miliona eura.

Cilj poziva je unapređenje profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja lica sa invaliditetom. Pravo učešća imaju pravna i fizička lica. Projekti će se sprovoditi na teritoriji Crne Gore

Poziv, sa pratećim dokumentima, dostupan je  na adresi: http://www.zzzcg.org

Sredstvima Fonda mogu se finansirati sljedeće aktivnosti: mjere aktivne politike zapošljavanja – obrazovanje i osposobljavanje odraslih, osposobljavanje za rad kod poslodavca, mjere i aktivnosti profesionalne rehabilitacije, prilagođavanje radnog mjesta i uslova rada, otvaranje novih radnih mjesta za lica sa invaliditetom, nabavka opreme i materijala u svrhu otvaranja novih radnih mjesta, otklanjanje barijera pristupu radnom mjestu.

Očekuje se uključivanje u projekte najmanje 350 lica sa invaliditetom, od čega najmanje 40 odsto žena sa invaliditetom.

Pozivom je predviđeno zaposlenje tokom trajanja projekta za najmanje 60 odsto učesnika. Projekcije su i da bude realizovano najmanje 30 odsto projekata koji za rezultat imaju zapošljavanje nakon projekta najmanje dva lica sa invaliditetom, u najkraćem trajanju od devet mjeseci.

Ciljna grupa poziva su lica sa invaliditetom sa evidencije Zavoda za zapošljavanje  kojima je status utvrđen propisima iz oblasti obrazovanja, propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju ili o boračko – invalidskoj zaštiti, te licima  kojima je status utvrđen na osnovu rješenja nadležne komisije za profesionalnu rehabilitaciju Zavoda.

Send this to a friend