Ekonomija

Komisija poništila odluku o smjeni Folića

Goran Folić

Komisija za žalbe poništila je odluku o smjeni Gorana Folića sa mjesta direktora Zavoda za zapošljavanje (ZZZ) i postupak o zahtjevu za njegovim razrješenjem vratila na početak Upravnom odboru te institucije.

Upravni odbor Zavoda smjenio je Folića 12. oktobra prošle godine, jer im nije dostavljao informacije o svom radu koje su tražili još u avgustu, iako su zahtjeve za nihovim dostavljanjem ponavljali na četiri sjednice, prenose Vijesti.

Komisija je utvrdila da je Folić smijenjen na sjednici na kojoj nije prisustvovao, kao i da od njega nije traženo niti mu je omogućeno da se izjasni o činjenicama postupka.

Kako je objašnjeno, Folić je u ovom postupku bio stranka koja ima pravo da učestvuje u upravnom postupku radi utvrđivanja činjenica i okolnosti koje su od značaja za donošenje upravnog akta.

“Kako se radi o povredi pravila postupka na koju drugostepeni organ pazi po službenoj dužnosti, Komisija se nije upuštala u utvrđivanje činjeničnog stanja i eventualne povrede materijalnog prava, jer je našla da će nedostatke prvostepenog postupka brže i ekonomičnije otkloniti prvostepeni javnoupravni organ”, navela je Komisija u obrazloženju odluke.

To znači da nijesu ulazili u suštinu da li je Folić kršio svoje obaveze, već su odluku o smjeni poništili, jer mu nije dato pravo da se izjasni na te optužbe.

Send this to a friend