Ekonomija

Kroz podršku zanatstvu do većeg privrednog razvoja

Goran Nikolić

Zanati u Crnoj Gori stagniraju ili imaju trend nestajanja, zbog čega je Ministarstvo ekonomije odlučilo da ove godine pokrene pilot Program podrške razvoju zanatstva za čiju realizaciju je opredijeljeno 30.000 eura, kazao je Dnevnim novinama generalni direktor za industriju i transformaciju u ovom Vladinom resoru Goran Nikolić.

Javni poziv za realizaciju programa je u toku i otvoren je do 1. decembra, a raspoloživi budžet biće utrošen na podršku zanatlijama za učešće na sajmovima i manifestacijama, kao i izradu i štampanje promotivnog materijala.

Nikolić napominje da se na poziv mogu javiti svi koji se bave nekom zanatskom djelatnošću u Crnoj Gori.

“Iznos bespovratnih sredstava koji može biti dodijeljen zanatlijama je 50 odsto opravdanih troškova, odnosno do 3.000 eura bez PDV-a po aplikantu za učešće na međunarodnom sajmu i do 2.000 eura za učešće na domaćem sajmu. Za aktivnosti koje se odnose na dizajn i štampanje promotivnog materijala, iznos bespovratnih sredstava koji može biti dodijeljen zanatlijama je 50 odsto opravdanih troškova, odnosno do 2.000 eura bez PDV-a po aplikantu”, rekao je Nikolić.

Pravila programa nalažu, kako objašnjava Nikolić, da zanatlije mogu konkurisati za dodjelu subvencija za realizaciju jedne od dvije ponuđene aktivnosti, uz obavezu da sami finansiraju kompletne troškove, a nakon završetka traže povraćaj u visini do 50 odsto, bez PDV-a.

“Opšti cilj programa je da se da doprinos očuvanju i razvoju zanata koji se pretežno obavljaju ručnim radom i zahtijevaju posebne zanatske vještine i umijeća, oslanjajući se na tradicionalnu kulturu, koje karakterišu prepoznatljivi proizvodi i kvalitetne usluge”, naveo je Nikolić.

Specifični ciljevi, kako dodaje, odnose se na jačanje konkurentnosti zanata, povećanje broja zanatlija, povećanje konkurentnosti postojećih zanatlija, kao i povećanje prepoznatljivosti crnogorskih proizvoda u zemlji i šire.

Glavni razvoj pokretanja takvog programa, kaže Nikolić, jeste činjenica da mnogi zanati u Crnoj Gori ili stagniraju, ili imaju trend nestajanja, zbog čega je Vlada prepoznala potrebu za unapređenjem stanja u toj oblasti.

“Eliminisanje administrativnih barijera, uz jasan legislativni okvir, jesu važne mjere koje smo preduzeli i koje kontinuirano unapređujemo, ali uz njih, postoji realna potreba i za finansijskom podrškom zanatlijama. Zato je ovaj program važan korak u tom pravcu”, smatra Nikolić.

Upravo su na nedostatak finansijskih sredstava, prema njegovim riječima, upućivale same zanatlije, zbog čega je Ministarstvo ekonomije odlučilo da kreira program koji će biti usaglašen sa njihovim potrebama.

“Popunjeni prijavni obrazac i prateća dokumentacija predaju se u tri primjerka u zatvorenoj koverti, na arhivu Ministarstva ekonomije ili preporučenom poštom na adresu Ministarstvo ekonomije, Rimski trg 46, 81000 Podgorica. Na osnovu unaprijed utvrđenih kriterijuma, komisija, koju rješenjem formira ministarka ekonomije, daće ocjenu opravdanosti podnesenog zahtjeva”, precizirao je Nikolić.

Ostavite komentar prvi!

avatar
1000

Send this to a friend