Ekonomija

Povoljni uslovi otplate duga za struju za privrednike

Imajući u vidu izazovni ekonomski položaj u kojem su se našla crnogorska preduzeća zbog pandemije, Elektroprivreda Crne Gore odlučila je da pomogne privrednicima u prevazilaženju izazova koji su pred njima, i u tom cilju donijela odluku za produžetak akcije ”ZA ČIST RAČUN 2”.

“Ova akcija omogućava svim potrošačima iz kategorije ‘’Ostala potrošnja’’ da 30 odsto duga po osnovu utrošene eletrične energije otplate u narednih 30 mjeseci, u fiksnim mjesečnim ratama. Nakon isteka sporazuma, pravna lica nastavljaju otplatu preostalog duga potpisivanjem novog sporazuma”, saopšteno je iz EPCG.

U akciju se mogu uključiti sva pravna lica koja imaju više od tri neplaćene fakture za utrošenu električnu energiju, bez obzira na visinu dugovanja, uz uslov da plate posljednju fakturu i potpišu Sporazum o izvršavanju obaveza po povoljnim uslovima.

Akcija traje od 1. maja do 30. juna 2021. godine.

“Potpisivanjem sporazuma pravna lica ostvaruju niz povoljnosti. Prije svega, u prvih 30 mjeseci trajanja sporazuma biće u obavezi da u 30 mjesečnih, fiksnih rata izmire 30 odsto duga. Uz mjesečnu ratu, potrebno je plaćati i tekući račun”, navode u EPCG.

Druga povoljnost za pravna lica koja odluče da se priključe akciji je što im se, dok poštuju obaveze iz sporazuma, neće obračunavati zatezna kamata na postojeći dug.

“Takođe, dok se poštuje sporazum, pravna lica su izuzeta od isključenja sa distributivne mreže i mjera prinudne naplate. Pravna lica koja imaju aktivne sporazume iz prethodnog perioda (klasični protokol ili protokol iz akcije 5 za 5) mogu iste reprogramirati po novom modelu”, ističu u EPCG.

Iz ove kompanije pozivaju pravna lica sa dugom za električnu energiju da iskoriste ovu jedinstvenu priliku.

Sve informacije mogu se dobiti u jedinicama lokalnog Snabdijevanja, besplatnim pozivom na broj 19100, na web portalu www.epcg.com ili putem Facebook stranice.

Send this to a friend