Ekonomija

Pravo na penziju ostvarili i vanbračni drugovi

Bračne i vanbračne zajednice izjednačene su u pogledu ostvarivanja prava na porodičnu penziju, izmjenama i dopunama člana 43 Zakona o penzijsko invalidskom osiguranju, čime je ispunjena preporuka Ombudsman upućena Ministarstvu rada i socijalnog staranja i Fondu PIO.

Zaštiniku se obratila gospođa koja nije mogla da ostvari pravo na penziju nakon smrti partnera sa kojim je 34 godine bila u vanbračnoj zajednici i sa kojim ima sina.

Podnositelja pritužbe već duži niz godina nije zaposlena i nije korisnica penzije, niti materijalnog obezbjeđenja, te je plata vanbračnog  druga bila jedini izvor prihoda porodice.

Fond PIO obavijestio je da pravo na porodičnu penziju umrlog osiguranika može ostvariti samo bračni ali ne i vanbračni drug.

Zaštitnik je u mišljenju ukazao da više zakona u Crnoj Gori izjednačavaju bračnu i vanbračnu zajednicu u pogledu ostvarivanja određenih prava (Porodični Zakon i Zakon o nasljeđivanju) i da postojanje normi koje na različit način regulišu isto pravno pitanje, a pri tom se nalaze u aktima jednake pravne snage u pravnom sistemu Crne Gore, predstavlja veliku opasnost po pravnu sigurnost građana koji u ovakvim slučajevima ne mogu sa sigurnošću znati kako će se prema njima postupati u određenim situacijama.

“Preporukom je tražena dopuna član 43 i to na način što će eksplicitno predvidjeti da se članom porodice umrlog osiguranika, odnosno korisnika prava iz člana 42 tog zakona, smatra i vanbračni drug u cilju otklanjanja nedoumica koje su se do sada pojavljivale prilikom tumačenja tog člana”, navodi Zaštitnik.

Zaštitnik sada izražava zadovoljstvo zbog poštovanja svoje preporuke (https://www.ombudsman.co.me/docs/1572434664_16092019-preporuka-mrsspio.pdf) i ističe da je ovom i ovakvom odredbom Zakona bila neopravdano napravljena razlika između vanbračnih partnera/ki u odnosu na bračne i da su istom u praksi kod uvrženih rodnih uloga bile najčešće nesrazmjerno pogođene žene u odnosu na muškarce.

“Ovakvim rješenjem je dikriminatorski postupano prema vanbračnim partnerima/kama u odnosu na bračne partnere/ke  na osnovu bračnog statusa”, ističe se u saopštenju.

Zaštitnik je diskriminaciju vidio kako u postupanju i isključivo jezičkom tumačenju norme od strane Fonda za penzijsko osiguranje Crne Gore, tako i u resornom ministarstvu u čijoj je nadležnosti bilo donošenje izmjena i dopuna i  kreatoru javnih politika.

“Kod postojanja velikog broja vanbračnih zajednica  ovaj institut predstavlja nezaobilaznu ustanovu XXI vijeka i  ne može se očekivati da vanbračni/e partneri/ke snose prekomjeran teret i trpe posljedice neregulisanja postupka dokazivanja zajednice, već je na državi bilo da takav postupak uredi. Sa novim rješenjem instituta porodične penzije, Crna Gora je ovaj institut uskladila sa evropskim standardima i usaglasila sa društvenom realnošću u državi”, navodi Zaštitnik.

Zaštitnik je u preporuci istakao i da u Crnoj Gori, niti u jednoj zemlji u okruženju ne postoji evidencija vanbračnih zajednica.

“Postojanje evidencije vanbračnih zajednica uslovilo bi da institut vanbračne zajednice ne postoji kao takav, već bi u tom slučaju to bila bračna zajednica odn.to bi bila evidencija bračnih zajednica. U skladu sa važećim Porodičnim zakonom vanbračna zajednica proizvodi dejstvo ako ispunjava uslov u pogledu trajanja zajednice i ako u vrijeme njenog zasnivanja nijesu postojale smetnje za sklapanje punovažnog braka – što će reći da je jedina razlika između bračne i vanbračne zajednice evidencija zajednica i dužina trajanja same zajednice“, pojasnio je Ombudsman.

Send this to a friend