Ekonomija

Savjet CBCG: Fiskalni rizici i dalje izraženi

CBCG moderately happy

Bankarski sektor karakterisala je, tokom 2017, visoka likvidnost i opadajući kreditni rizik. Tržište osiguranja je stabilno, dok tržište kapitala još uvijek bilježi umjeren oporavak. Fiskalni rizici su i dalje izraženi, ali se, zahvaljujući implementaciji mjera fiskalne konsolidacije, umanjio njihov intenzitet i smjer uticaja na finansijsku stabilnost, od rastućeg ka umjerenom, zakjučeno je na sjednici Savjeta za finansijsku stabilnost Centralne banke Crne Gore.

Na sjednici su razmatrani Izvještaj o radu Savjeta za finansijsku stabilnost za 2017. godinu i Informacija o stanju finansijske stabilnosti za prvi kvartal 2018. godine, kao i tekuća pitanja iz domena nadležnosti Savjeta.

“U Izvještaju su izdvojeni indikatori rizika finansijske stabilnosti na osnovu kojih je urađena ekspertska procjena njihovog nivoa. Na bazi ovih procjena, sistemski rizik finansijske stabilnosti je ocjenjen umjereno stabilnim, uz prisustvo određenih rizika realnog sektora koji i dalje utiču na povećanje pritisaka u fiskalnoj sferi, kao i rizika nedovoljnog dohotka privrede i stanovništva koji usporavaju dinamiku oporavka”, saopšteno je nakon sjednice Savjeta.

Navodi se da je zaključeno da se i u 2018. godini nastavi sa vođenjem ekonomske politike usmjerene na konsolidaciju državne potrošnje, rast i oporavak privrednog sektora, nastavak investicione potrošnje u cilju dugoročnog prosperiteta i razvoja ekonomije.

Konstatovano je da je u prvom kvartalu ove godine nastavljeno sa pozitivnim uticajem iz međunarodnog okruženja, naročito iz evropskog. U zemljama Eurozone ostvaren je ekonomski rast od 2,5 odsto, dok ECB nije mijenjala referentne kamatne stope.

“Što se domaćeg makroekonomskog okruženja tiče, tokom prvog kvartala tekuće godine, zabilježeni su pozitivni trendovi u oblasti industrijske proizvodnje (rast od 39 odsto) i trgovine na malo (rast od 4,9 odsto), kao i u sektorima građevinarstva i turizma. Naime, broj dolazaka turista u prva tri mjeseca 2018. godine veći je za 28,7 odsto u odnosu na isti period prošle godine, dok je vrijednost građevinskih radova porasla za 46,8 odsto”, piše u saopštenju.

Takođe su zabilježeni pozitivni trendovi i kod određenih fiskalnih indikatora, pa su izvorni prihodi budžeta za prva tri mjeseca 2018. godine za 10 odsto viši u odnosu na isti period prošle godine.

“Savjet je zaključio da su trendovi u prvom kvartalu pozitivni i da imaju uticaja na očekivano povećanje oporavka privrede, a samim tim i na stanje stabilnosti sistema. Diskutujući o aktuelnom pitanju trgovine virtuelnim „valutama“, članovi Savjeta su zaključili da ove „valute“ karakteriše visoka volatilnost i nepredvidivost, te treba biti veoma oprezan sa investiranjem u iste. Naglašeno je da transakcije ovim „valutama“ nijesu obuhvaćene regulatornim okvirom, niti kontrolom, te sve rizike preuzimaju individualni investitori”, zaključuje se u saopštenju.

Send this to a friend