Ekonomija

Subvencije zarada za 410 zaposlenih osoba sa invaliditetom

Do kraja avgusta Zavod za zapošljavanje raspisaće novi javni poziv za raspodjelu 1,5 miliona eura iz Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom, za finansiranje grant šema. Riječ je o drugom dijelu granta, pošto je predviđeno da se ove godine usmjere tri miliona eura u podsticaj zapošljavanja i rehabilitacije osoba sa invaliditetom.

U toku je realizacija 25 projekata, odobrenih po pozivu od 22. januara, kada je podijeljeno blizu 1,5 miliona eura.

U ZZZ ističu da od poziva do poziva raste interesovanje za grantove, stižu projektne ideje i u duplo većoj vrijednosti od trenutno raspoloživivih sredstava.

Prethodnim pozivom su, kako naglašvaju, zbog minulih izbora, bili isključeni javni sektor, lokalne samouprave, javne ustanove i državna preduzeća.

“Vidljivi su pomaci kod realnog sektora ne samo za odobravanje bespovratnih sredstava, nego i u promjeni svijesti i korišćenju subvencija pri zapošljavanju lica sa invaliditetom. Posljednji grant dobilo je 11 poslodavaca iz realnog i 14 iz nevladinog sektora”, kaže načelnica Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom Enesa Rastoder.

Prema posljednjim podacima 266 poslodavaca u Crnoj Gori ostvaruje pravo na subvenciju zarade za 410 zaposlenih lica
sa invaliditetom, od kojih je 258 zaposleno na neodređeno, a njih 152 na određeno vrijeme. Brojke same po sebi nijesu velike, ali u poređenju sa prethodnim periodom pokazuju rast i promjene u ovoj oblasti.

“Pravo na subvencije za zapošljavanje lica sa invaliditetom ostvaruju poslodavci iz civilnog sektora, privredna društva, javne
ustanove, opštine. Subvencije se odnose na bespovratna sredstva za prilagođavanje radnog mjesta i uslova rada, kredite pod povoljnim uslovima za kupovinu mašina, opreme i alata potrebnog za zapošljavanje lica sa invaliditetom, učešće u finansiranju ličnih troškova asistenta, pomagača u radu, subvencije zarade”, navodi Rastoder.

Prema njenim riječima, kroz set mjera i aktivnosti određenih Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom nastoje se umanjiti ili upotpunosti ukloniti prepreke u zapošljavanju ove kategorije građana.

Na evidenciji Zavoda za zapošljavanje nalazi se 6.918 osoba sa invaliditetom, od čega je 3.513 žena.

Poziv NVO sektoru za članstvo u Komisiji

Zavod za zapošljavanje javno je pozvao nevladine organizacije koje se bave unaprjeđenjem zapošljavanja lica sa invaliditetom, da predlože kandidata za člana Komisije za ocjenu predloga projekata, po javnom pozivu, za dodjelu sredstava Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom, za finansiranje grant šema. Članstvo u Komisiji je na period 2018-2020. Javni poziv nalazi se na internet stranici ZZZCG.

Send this to a friend