Ekonomija

Za akcije Luke Bar 8,52 miliona eura

Luka Bar

Pregovori oko zaključenja Ugovora o kupoprodaji akcija sa OT Logistics, jedinim ponuđačem na tenderu za privatizaciju Luke Bar i Akcionarskog društva Montecargo, završeni su danas, saopšteno je iz Tenderske komisije.

„Kod Luke Bar cijena za akcije je povećana za 20 odsto u odnosu na cijenu iz Ponude, pa nakon pregovora cijena za 30 odsto akcija u Luci Bar iznosi 8,52 miliona eura, dok investicije prema obavezujućem Investicionom programu za period od tri godine iznose 14 miliona eura“, kaže se u saopštenju.

Takođe, kako se navodi, Luka Bar u budućem periodu ne može ostvarivati dosadašnje prihode po osnovu naknada za korišćenje operativne obale, jer je to prihod Budžeta Crne Gore.

„Dok će koncesionar biti u obavezi da, u skladu sa Ugovorom o koncesiji čija je priprema u toku, plaća i koncesionu naknadu za koju se predviđa da će iznositi 500 hiljada eura fiksno na godišnjem nivou, kao i dodatno varijablni dio naknade, koji zavisi od obima budućeg prometa“, dodaje se u saopštenju.

Ugovorom o kupoprodaji je, kako je pojašnjeno, predviđeno značajno povećanje obima pretovara tereta u Luci Bar i, ukoliko dođe do odstupanja u odnosu na iznose planirane u Biznis planu za više od 30 odsto, to predstavlja osnov za raskid Ugovora.

„Za AD Montecargo Podgorica ponuđena ukupna cijena za 51 odsto akcija u Društvu je ostala ista i iznosi 2,5 miliona eura, dok su investicije prema obavezujućem Investicionom programu za period od tri godine povećane sa 2,55 miliona na 3,45 miliona eura, i uz to će Ponuđač obezbijediti dvije lokomotive putem lizinga ukupne vrijednosti od cca. sedam miliona eura“, saopšteno je iz Komisije.

Kako su naveli, ugovorima o kupoprodaji akcija u oba društva je definisana obaveza Ponuđača za poštovanje postojećih Kolektivnih ugovora u društvima u periodu od tri godine.

„Kolektivnim ugovorima i u Luci Bar i u AD Montecargo je, između ostalog, predviđeno povećanje minimalne cijene rada za zaposlene sa sadašnjih 90 na 140, odnosno 150 eura, u slučaju privatizacije“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da se za period od tri godine neće utvrđivati višak zaposlenih, a obaveza ponuđača je da obezbijedi isplatu zarada, poreza i doprinosa, naknada i svih drugih davanja zaposlenim u skladu sa sa Kolektivnim ugovorima koji su bili u Sobi sa podacima.

Iz Komisije su kazali da je realizacija investicija iz obavezujućeg Investicionog programa u oba društva obezbijeđena bankarskim garancijama na godišnji iznos investicija, iz Investicionog programa.

Kako su pojasnili, ugovorima o kupoprodaji akcija su predviđene raskidne klauzule za nepoštovanje obaveza iz investicionog programa, Socijalnog programa i Kolektivnog ugovora.

„U skladu sa primjenjivom preocedurom radne grupe za pregovore će podnijeti predloge Ugovora Tenderskoj komisiji za privatizaciju, nakon čega će Tenderska komisija za privatizaciju uputiti predloge Ugovora Savjetu za privatizaciju i kapitalne projekte, odnosno Vladi, na razmatranje i usvajanje“, kaže se u saopštenju.

Send this to a friend