Grad

Predavanje Mirana Mohara 7. decembra na Cetinju

Umjetnik iz Ljubljane, Miran Mohar biće gost projekta “Preokupacije-razgovor u muzeju”, 7. decembra sa početkom u 18 sati. Predavanje na temu “Sistem savremene umjetnosti u Istočnoj Evropi i njegove specifičnosti, biće održano u Umjetničkoj galeriji “Miodrag Dado Đurić” na Cetinju.

Mohar će predstaviti specifičnosti umjetničkog sistema (ili umjetničkih sistema) u Istočnoj Evropi, upoređujući ga (ih) sa razvijenim sistemom Zapada. Dotaći će se i nekih segmenata umjetničkog sistema na našim prostorima, uključujući umjetničko obrazovanje, muzeje i druge javne izložbene prostore, javne i privatne kolekcije, kolekcionare i teorijsku proizvodnju. Prezentacija će biti pokušaj pregleda opšteg razvoja moderne i savremene umjetnosti poslije Drugog svjetskog rata u bivšim socijalističkim zemljama Istočne Evrope koje je zajedno istraživao sa grupom IRWIN u okviru projekta pod nazivom East Art Map (2000-2005). Cilj prezentacije je da pruži osnovne informacije sa razmišljanjem o tome kakav se umjetnički sistem proizvodi u Istočnoj Evropi i pokrene raspravu o tome koje nedostajuće elemente umjetničkog sistema treba da sami kreiramo ili poboljšamo za naše specifične potrebe.

Send this to a friend